Do akej miery môžu byť pravdivé predpovede slepej veštice? Baba Vanga údajne prorokovala mnoho významných udalostí. Za zmienku stoja ničivé vlny Tsunami z roku 2004 či teroristické útoky z 11. septembra na Svetové obchodné centrum. Ale to zďaleka nie je všetko. Pred svojou smrťou vydala proroctvo plné žiaľu, ktoré sa týka aktuálneho roku 2016! 

 

Kto bola slepá veštica Baba Vanga?

Vangelia Pandeva Dimitrova, slepá bulharská veštica, podľa miestnych legiend prišla o zrak ešte ako 12-ročná počas strašnej búrky. Stratou jedného zo zmyslov vraj získala veštecké schopnosti. Dožila sa 85 rokov. Na základe tvrdení jej stúpencov mala schopnosť predpovedať udalosti globálneho významu, ako napríklad spomínané ničivé Tsunami alebo 11. september. Ba čo viac, údajne predpovedala aj obrovský vzostup Islamského štátu!

Čo nás podľa nej v roku 2016 čaká?

Vanga zomrela ešte v roku 1996, no pred svojou smrťou stihla vyriecť niekoľko proroctiev. V roku 2016 vraj kvôli moslimskej invázii prestane európsky kontinent existovať tak, ako ho poznáme. Táto plánovaná invázia má zahŕňať aj použitie chemických zbraní.

Naplnené predpovede dávajú dôvod na zamyslenie aj tým najväčším skeptikom. Veštica dávno hovorila o útoku „dvoch oceľových vtákov“ na „amerických bratov“. Veriaci si to okamžite spojili s útokmi na Svetové obchodné centrum. Už v roku 1950 vyslovila predpoveď o obrovskej vlne, ktorá so sebou vezme všetko, čo jej bude stáť v ceste. To dokonale sedí na Tsunami z roku 2004. Vyzerá to tak, že Baba Vanga mala sklon prorokovať iba veľké prírodné katastrofy, no často hovorila aj o politike. Vyhlásila, že 44. prezident USA bude Afroameričan a zároveň má byť aj posledným prezidentom Spojených štátov.

Okrem spomínaného ISIS údajne predpovedala aj druhú svetovú vojnu, dátum Stalinovej smrti, rozpad Sovietskeho zväzu, katastrofu v Černobyle či smrť princeznej Diany.

Ďalšie proroctvá vyslovené bulharskou jasnovidkou:

2018 – Čína sa stane superveľmocou. (S tempom ich rastu je to viac než pradepodobné.)

2025 – 2028- Koniec svetového hladu.

2033 – Roztopenie ľadovcov.

2046 – Každé ľudské telo bude môcť byť vyrobené. Klonovanie sa stane najlepším spôsobom na výmenu orgánov.

2066 – Útok USA na moslimskú Európu pomocou akejsi „okamžitej mrazivej zbrane“, ktorá mení klímu.

2076 – Návrat komunizmu.

2088 – Nová choroba. Starnutie za pár sekúnd.

2288 – Cestovanie v čase.

2341 – Zem sa stane takmer neobývateľnou.

3797 – Život na Zemi zanikne, ale ľudstvo už bude obývať iné hviezdne systémy.

4509 – Poznanie Boha. Ľudia sa dostanú na takú úroveň poznania, že budú môcť komunikovať s Bohom.

4599 – Ľudia dosiahnu nesmrteľnosť.

4674 – Úplná asimilácia ľudstva s mimozemšťanmi.

5079 – Koniec vesmíru!

Do akej miery sú tieto tvrdenia pravdivé, naozaj netušíme, no Baba Vanga sa už mýlila, keď predpovedala svetovú nukleárnu vojnu medzi novembrom 2010 a októbrom 2014. Ako vieme, nič podobné sa nestalo, a preto máme ako-takú šancu, že rok 2016 nebude až tak zlý. :)

Zdroj: unbelievable-facts.com, dolezite.sk | Foto: realcoolvideos.com