Prevratná správa pre užívateľov mobilných telefónov, ktorí cestujú do zahraničia. Roamingové poplatky sa stanú od leta 2017 minulosťou! Európsky parlament schválil zrušenie poplatkov za využívanie služieb mobilných operátorov v zahraničí.

Poplatky za roaming sa nerušia hneď, ale výhody získame už od budúceho roka. Od jari 2016 budú obmedzené ceny roamingových služieb. Maximálny poplatok za minútu hovoru a 1MB dát bude 5 centov. Maximálna suma za sms správu 2 centy. Od júna 2017 sa poplatky stanú úplnou minulosťou, platiť budeme toľko, ako doma. Navyše parlament prijal aj zákon o neutralite sietí, čo znamená, že užívatelia domovskej siete nemôžu byť zvýhodňovaní pred tými, ktorí využívajú roaming. Príkladom je rýchlejší internet pre rezidentov.