Osudy obyčajných ľudí bývajú rôzne. Keď však bývajú vrtkavé, môže sa človek len čudovať, kam ho ten jeho osud zase zaviedol. Vyskytujú sa však aj prípady, pri ktorých zostáva doslova rozum stáť. Jeden taký prípad sa udial aj počas 2. svetovej vojny, najhoršieho konfliktu v dejinách ľudstva, ktorý tými najodpornejšími spôsobmi skončil osudy miliónov obetí. A práve v tomto konflikte sa odohráva priam neuveriteľný príbeh Yanga Kyoungjonga (1920 – 1992).

Pre Yanga pochádzajúceho z Kórey sa začala vojna v roku 1938, keď mal 18 rokov. Bol odvedený do Kwantungskej armády a presunutý do Mandžuska. Jeho prvé bojové nasadenie bolo v rámci obrovskej a významnej bitky pri Chalchyn Gol (11. 5. 1939 – 15. 9. 1939), pri ktorej sa stretla Kwantungská armáda s Červenou armádou pod vedením samotného Georgija Žukova. Yang bitku síce prežil, avšak čo bolo horšie, bol zajatý nepriateľom a odvedený na Sibír do pracovného tábora.

yang22
Scéna z bitky pri Chalchyn Gol

Človek by si pravdepodobne povedal, že tu sa jeho príbeh v podstate končí. Pravdepodobne si to myslel aj Yang až do 22. 6. 1942, kedy nacistická Tretia ríša zaútočila na ZSSR. O pár dní na to bol síce prepustený z pracovného tábora, avšak akosi nedobrovoľne „vstúpil“ do Červenej armády, keďže práve v tomto kritickom období utrpela armáda pri bojoch s Treťou ríšou miliónové straty. Takže na boj s nacistami bol potrebný každý človek.

Prišiel rok 1943 a Yang bol odvelený do Charkova. Tu sa (od 19. 2. do 14. 3.) rozpútala v poradí už tretia bitka o Charkov. V tejto bitke, konkrétne 30 kilometrov od Charkova, bojovali o Sokolovo aj vojaci neskoršieho 1. čs. armádneho zboru. Yang aj túto bitku prežil, avšak padol do zajatia Wehrmachtu.

yang33
Filmový Yang Kyoungjong

V zajatí v podstate ani nemal čas rozmýšľať, či sa tu jeho príbeh skončí, lebo opäť „nedobrovoľne“ vstúpil v poradí už do tretej armády spomínaného Wehrmachtu. Bol zaradený do tzv. Ostlegionen, jednotiek zložených zo zajatcov alebo dobrovoľníkov z „východu.“ Nebojovali tu len Rusi. V týchto jednotkách nájdete aj divízie Arménov, Azerbajdžancov, Juhoslovanov atď.

Yangova jednotka, zložená len zo sovietskych zajatcov, bola odvelená v roku 1944 na Koteninský polostrov v severnom Francúzsku, konkrétne v Normandii. Nikoho však pri odvelení jednotky nenapadlo, že práve tento polostrov bude blízko sektoru pláže Utah pri vylodení spojencov nazývanom aj Operácia Overlord alebo Deň D.

yang11
Yang Kyoungjong (vľavo) po zajatí v Normandií 6. júna 1944

Operácia vypukla 6. júna a Yang bol aj v tento deň zajatý americkými parašutistami. Keď ho zajali, mysleli si, že je Japonec oblečený v uniforme Wehrmachtu. V ten deň boli spolu s ním zajatí ešte traja Aziati. Bez možnosti vysvetlenia, kto v skutočnosti je, bol v máji poslaný do zajateckého tábora vo Veľkej Británii. Neskôr bol odtiaľ odoslaný do tábora v USA. Po skončení vojny bol z tábora prepustený, avšak nevrátil sa späť do rodnej Kórey, ale stal sa americkým občanom a usadil sa v štáte Illinois, kde viedol pokojný život až do svojej smrti, ktorá nastala 7. 4. 1992. Svoj príbeh nepovedal nikomu okrem svojich dvoch synov a dcéry. Tí ho po Yangovej smrti uverejnili, vďaka čomu nezapadol prachom a stal sa senzáciou, ba neskôr dokonca aj inšpiráciou pre filmárov. A tak v roku 2011 vzhliadol svetlo sveta juhokórejský vojnový film Mai wei (anglicky My way), ktorý bol inšpirovaný Yangovým životom.

Ako vidieť, osud Yanga Kyoungjonga bol počas 2. svetovej vojny naozaj neuveriteľný, avšak, aby toho nebolo málo, nebol jediný.

Podobný osud mal aj Lauri Törni (známy aj ako Larry Thorne, 1919 – 1965), fínsky vojak, ktorý sa neskôr stal dôstojníkom SS a po vojne úspešným dôstojníkom americkej armády. Avšak jeho „prestupy“ zvlášť do poslednej armády boli dobrovoľné. Ako sa ale hovorí, cesty osudu sú naozaj nevyspytateľné – v roku 1965 Törni padol v provincií Quảng Nam počas vojny vo Vietname (1964 – 1975). A pre zaujímavosť, keby si na svoju uniformu Törni niekedy mohol pripnúť všetky vyznamenania (na rozdiel od Yanga, ktorý, bohužiaľ, žiadne vyznamenania v podstate ani nestihol dostať), mal by na nej 8 vyznamenaní fínskej armády, Železný kríž 2. triedy a 12 vyznamenaní americkej armády.thorne2

Foto: pocketcubes.com, warhistoryonline.com, azsiafilm.hu, wearethemighty.com