Povedzme si to na rovinu. Muži chodia do posilňovne hlavne makať a budovať svaly, ženy tam, až na pár výnimiek, často riešia rôzne banality, ktoré so športom vôbec nesúvisia. V tomto videu si však vymenili úlohy. Chlapi sa zmenili na zženštilé indivíduá a nežnejšie pohlavie sa správa ako nadopované poriadnou dávkou testosterónu.

Zdroj: Youtube.com