Manželia sa cítili previnilo, a tak sa rozhodli ísť vyspovedať. Farár najskôr nechápal, prečo sa vôbec spovedajú, no potom mu to došlo. Nuž, niektoré manželstvá sú asi o trochu zábavnejšie, než tie druhé!

VTIP: Manželia sa vyspovedali, farár z nich musel mať poriadne šoky

Foto: Manmagazin.sk