Kde inde máte možnosť vidieť tornáda v takom hojnom počte ako v USA? Možno už iba na internete, kde je ich naozaj veľa. Existujú ale videá, kde sa títo americkí šialenci ocitajú zoči voči besniacemu živlu o rýchlosti presahujúcej 300 km/h.

 

Každoročne, začiatkom jari, sa v USA rozbieha búrková sezóna, ktorá so sebou prináša aj poriadnu dávku tornád. Preto niet divu, že stovky šialencov, lovcov búrok, sa vydá loviť tieto zbesilé monštrá prírody. Vyzbrojení aktuálnymi radarovými informáciami sa snažia dostať čo najbližšie k rotujúcemu víru. Niektorí to robia pre peniaze, iní vyhľadávajú adrenalín, no každý z týchto lovcov búrok sa vystavuje rovnako veľkému nebezpečenstvu.

https://www.youtube.com/watch?v=sHgOn5s-MCw

Skúsenosti lovcov búrok umožňujú zhodnotiť danú situáciu natoľko, že môžu stáť od tornáda na pár stoviek metrov a vedia, že im nič nehrozí. Opakom sú tieto videá, kde lovci neodhadli svojimi predpoveďami trasu tornáda, podcenili silu matky prírody a tým vystavili nebezpečenstvu svoje holé životy. Posledným zámerom lovcov je ocitnúť sa na trase devastujúcej smršti. Ako teda vyzerá situácia, keď sa z lovcov stáva lovená zver?

Zdroj  | Foto: YouTube.com