V tejto skvelej reklame na pivo sa konečne dozviete, ako vznikla symfonická báseň hudobného skladateľa Bedřicha Smetanu pod názvom Vltava. Keď ste doposiaľ žili v presvedčení, že túto nádhernú skladbu zložil z lásky k vlasti, my vás z tohoto omylu vyvedieme. Nebyť piva, Vltava by nikdy neuzrela svetlo sveta! 🙂

Zdroj: Youtube