Reklamy môžu byť nudné, vtipné, nápadité, ale túto je ťažké zaradiť do ktorejkoľvek z týchto kategórií. Nevedno, či ju kanadskí kreatívci vytvorili pod vplyvom prezentovaného produktu, čo asi ťažko, lebo vraj ide o neexistujúcu značku ruskej vodky, alebo má ich tvorivý počin na svedomí nejaká psychotropná látka. Každopádne, posadiť ruského vojaka do lietajúceho zemiaku a zaklincovať to podobizňami Stalina a Lenina v pozadí,  je kreatívny počin roka!  

Zdroj: Youtube.com | Foto: reprofoto z Youtube.com