Pracovať pri žeravej peci nie je med lízať, o tom by vedel rozprávať každý hutník. Že sú to chlapi odvážni a pevní ako z ocele, dokazuje aj video z Arménska, v ktorom muž obsluhujúci pec na tavenie železa prejde rukou roztaveným kovom – bez rukavíc a bez poranenia!

Odvahu to, samozrejme, chcelo, no nie je v tom žiaden fígeľ. Aj keď si hutník dá dole ochranné rukavice a vnorí ruku do žeravej lávy, úraz mu nehrozí. Zvládnuť to totiž mohol za pomoci fyzikálneho javu, známeho ako Leidenfrostov efekt. V čom spočíva? Vlhkosť na ruke hutníka, spôsobená potením, vytvorila tenký film, ktorý ho na krátko izoloval od teploty.

Sledujte Manmagazin.sk aj na Instagrame — TU —

Silný prirodzený štít, vznikajúci medzi horúcou kvapalinou a chladnejším povrchom, popísal ešte v 18. storočí nemecký vedec Johan Gottlob Leidenfrost a podľa neho tento efekt aj dostal meno. V skutočnosti teda interakcia medzi horúcim kovom a vlhkou studenou rukou hutníka spôsobila, že sa voda z povrchu pokožky odparila a na okamih vytvorila silný oblak vodnej pary, ktorý hutníka ochránil pred popálením.

https://www.youtube.com/watch?v=-lq1fXj4RoU

Zdroj: YouTube