Mali ste dodnes dojem, že na našich križovatkách panuje zmätok? Nepozdáva sa vám spôsob, akým sa jazdí v Taliansku? V tom prípade si zájdite do Etiópie a rázom oceníte disciplinovanosť európskych vodičov. :)

Foto: youtube