Chodiť po hladine kvapaliny dokáže len Copperfield a jemu ľudia podobní. Bežný smrteľník sa môže aj pototo, ale skrátka tento nadľudský čin sa mu nikdy nepodarí. Len v prípade, že by sa jednalo o kvapalinu, ktorá si hovorí Nenewtonská.

Kráčať po Nenewtonskej kvapaline nie je až tak nereálne. Dôležite je udržať tempo a hlavne nezastavovať. V tom prípade by sa mohla hmota zdeformovať natoľko, že sa do nej prepadnete. Ak si to v praxi neviete až tak predstaviť, pozrite si video, v ktorom si ľudia vyskúšali, aké je to prechádzať sa po tejto tekutine. Veru nie všetkým sa podarilo ostať nohami pevne na hladine. 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=D-wxnID2q4A

Foto: Youtube