Nech už holdujete akýmkoľvek drogám, nikdy ich neužívajte pred pracovným pohovorom!

Samozrejme, sme to mysleli ironicky, pretože dúfame, že ste slušný a žiadne drogy neberiete. Ale ak by ste sa predsa len pohrávali s takouto myšlienkou, pozrite, ako môžete dopadnúť. Dokonca budete môcť vidieť účinky rôznych druhov omamných látok a z toho usúdiť, ktorá od vás potenciálneho zamestnávateľa najviac odradí.

Foto: Youtube