Samurajovia sú členovia japonskej kasty, u nás bolo niečo podobné v období šlachticov. Práve oni používali veľký test zovretej pästi na to, aby zistili, aký je kto človek. Táto technika sa volá Kobushi Shindan a Samurajovia podľa nej rozdeľujú ľudí do troch skupín. Do ktorej patríte vy?

Sledujte Manmagazin.sk aj na Instagrame — TU —

Palec opretý o ukazovák a prostredník

Toto zovretie päste je obľúbené medzi milými, priateľskými a mierumilovnými ľuďmi. Tento typ osobnosti patrí v spoločnsoti medzi najobľúbenejšie kvôli svojej nekonfliktnosti.

Palec položený na ukazováku

Takto zovretá päsť je zase presným opakom predchádzajúceho typu osobnosti. Títo ľudia na sebe nesmierne tvrdo pracujú a sú silnými lídrami. Ich najjednoznačnejšími charaketrovými črtami sú sila a stabilita.

Palec pod prstami

Podobne ako v prvom prípade, aj títo ľudia sa vyhýbajú konfliktom. Na rozdiel od nich sú však veľmi citliví a kreatívni. Svoje pocity dávajú najavo bez okolkov a radi sa starajú o druhých.

Foto|Video: YouTube