Francúzska archeologická skupina našla stavbu, ktorú nepostavil Homo sapiens. Stosedemdesiatpäť tisíc rokov starý, umelo vytvorený kruh, by bol dnes absolútny vandalizmus!

Bruniquel je francúzska jaskyňa, v ktorej už v roku 1990 archeológovia objavili umelo vybudovanú konštrukciu kruhového tvaru. Vtedy používaná uhlíková metóda slúžiaca na datovanie určila, že kosti, ktoré sa pri stavbe našli, sú staršie ako 50 tisíc rokov. Avšak táto metóda je pri takto starých nálezoch veľmi nepresná, až nepoužiteľná. Nové merania sa neuskutočnili a výskum zastal, nakoľko vedúci tímu koncom deväťdesiatych rokov zomrel.

Výskumníci sa do jaskyne vrátili len pár rokov naspäť. Výsledky ich práce, aj vďaka modernej technike, sú doslova úžasné. Ako prvé odhalili nesprávne datovanie nálezov. To je podľa najnovších výskumov staré až 175 tisíc rokov. Okrem ohromného čísla zaujme najmä fakt, že v tom období sa na skúmanom území nevyskytoval Človek rozumný, teda Homo sapiens. Ide o prvú nájdenú a identifikovanú stavbu, ktorú postavil iný druh človeka.

Skúmaný objekt pozostáva z niekoľkých malých ohrádok. Najväčšia konštrukcia má polkruhový tvar s priemerom približne sedem metrov. Ako stavebný materiál boli použité rôzne veľké kvaple z jaskyne. Ak by ste kvaple v akejkoľvek jaskyni lámali dnes, vyjde vás to na tisícky eur na pokutách a hrozí vám tiež väzenie. Naviac je takéto poškodenie označované za nenávratné, nakoľko centimeter kubický kvapľu „rastie“ v priemere niekoľko desiatok rokov.

Predpokladá sa, že jaskynnú výstavbu má na svedomí Človek heidelberský, a je to prvý relevantný dôkaz o stavebných schopnostiach tohto človeka. Vedci ďalej upozorňujú na to, že stavby sa našli viac ako tristo metrov od vchodu do jaskyne. To znamená, že v týchto miestach je absolútna tma. Človek heidelberský preto zrejme žil vo väčších organizovaných skupinách a vedel využiť silu ohňa. To dokazujú aj spálené kosti malých zvierat nájdených pri konštrukcií.

Či jaskyňa slúžila ako bežný „panelák“ alebo išlo o obradné miesto, vedci zatiaľ stále skúmajú. Šance na presvedčivé odpovede sú malé. Dôležité je zistenie, že Človek rozumný nie je jediný s vyvíjajúcou sa inteligenciou zo svojho druhu.

Zdroj: idnes.cz, nasaorava.sme.sk l Foto: kcts9.org