Hitler zomrel potom, ako so svojou ženou Evou Braunovou požil kyanidovú kapsulu a následne sa zastrelil. Predtým však stihol napísať politický aj súkromný testament. Jeho preklad sa našiel priamo v Prahe!

Hitler sa pred smrťou rozhodol napísať politický aj súkromný testament, ktoré podpísal o štvrtej hodine ráno (noc 29. apríla, 1945). Svojmu pobočníkovi ich odovzdal na prepašovanie z bunkru so slovami: „Vezmite si loď s elektrickým motorom, ten robí menší hluk.“ Preklad jeho závetu sa dostal doposiaľ neznámym spôsobom do tajného archívu československého Federálneho ministerstva vnútra. V roku 1957 ich vo svojich zložkách objavila Štátna bezpečnosť a bol to poriadny problém. V máji toho roku napísal pplk. B. Radoň svojmu nadriadenému o nájdených materiáloch. Ten k tomu dopísal „založiť ad acta“ a dokumenty sa tak dostali do novej zložky a dostali pečiatku „tajné“.

hitlerov zavet v prahe

V súčasnosti sa mnoho kedysi tajných dokumentov, záznamov a všetkých materiálov, ktoré Štátna bezpečnosť nestihla zlikvidovať, nachádza v Archíve bezpečnostných zložiek v Prahe. Riaditeľka archívu Světlana Ptáčniková uvádza, že do dokumentov môžete teraz nahliadnuť aj priamo z domu pomocou diaľkového prístupu. Okrem Hitlerovho závetu si tak môžete napríklad dohľadať, či niekto z vašej rodiny počas bývalého režimu nedonášal ŠtB. Riaditeľka ale prezrádza, že mnohí sa pre pokoj v rodine takéto informácie odhaliť boja.

hitlerov zavet v prahe

Toto je prepis Hitlerovho súkromného závetu

Moje soukromá závěť

Třebaže jsem si v létech boje myslel, že by nebylo zodpovědné založiti manželství, přece jen jsem se před ukončením své pozemské pouti rozhodl, že si vezmu za ženu ono děvče, které po dlouhých letech věrného přátelství přišlo ze svobodné vůle do skoro již obklíčeného města, aby spojilo svůj osud s mým. Tím nám buď nahrazeno to, oč nás oba oloupila moje práce ve službách mého národa. Vše, co vlastním, patří – pokud to vůbec má cenu – straně. Nebude-li tato existovati, státu, bude-li i stát zničen, není nějaké další moje rozhodnutí potřebné.

Nikdy jsem svoje malby ve sbírkách, které jsem během let nakoupil, neshromažďoval pro soukromé účely, nýbrž jen pro vybudování galerie v mém rodišti, městě Linz n/Dunajem. Bylo by mým nejsrdečnějším přáním, kdyby tento odkaz byl vykonán. Vykonavatelem závěti jmenuji svého nejvěrnějšího soukmenovce Martina Bormanna.

Je oprávněn provésti právoplatně všechna rozhodnutí a s konečnou platností. Je mu dovoleno vše to, co má osobní upomínkovou cenu anebo je nutné k vydržování malého měšťáckého života, odděliti mým sourozencům, právě tak především matce mé paní a mým, jemu přesně známým, věrným spolupracovníkům a spolupracovnicím, hlavní měrou mým starým tajemníkům, tajemnicím, pí Winterové atd., kteří mne léta svou prací podporovali.

Já sám a moje manželka volíme, abychom se vyhnuli hanbě sesazení anebo kapitulace, smrt. Je naší vůlí, abychom byli hned spáleni na místě, na kterém jsem strávil větší díl své denní práce během své 12leté služby svému národu.

Podáno v Berlíně, 29. dubna 1945, 4 hod. Adolf Hitler v. r.

Zdroj: blesk.cz | Foto: blesk.cz, en.wikipedia.org