Veríme, že väčšina z vás má testy v autoškole dávno za sebou a naše cesty úspešne brázdi už niekoľko rokov. Napriek tomu sme si ale pre vás pripravili test plný chytákov, ktorý poriadne preverí vaše šoférke zručnosti! Zvládnete správne odpovedať na všetkých 5 otázok?!!

Takže chlapi, vezmite do ruky pero a nejaký kus papiera, nech si môžete poznačiť svoje odpovede. Možno vás výsledky v konečnom dôsledku riadne prekvapia…

1

a) Je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť.

b) Je vodič modrého, vodič červeného a vodič žltého vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky.

c) Smie vodič čierneho a vodič zeleného vozidla pokračovať v jazde; ak títo vodiči dodržia ustanovenia o odbočovaní, môžu odbočiť vpravo alebo vľavo.

2

a) Vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami.

b) Vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám.

c) Vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.

3

a) Prvé súčasne so zeleným vozidlom.

b) T

c) Posledné.

4a) Červeného vozidla, pretože vchádza do kruhového objazdu.

b) M

5a) E

Správne odpovede:

Na tento pokyn policajta: Je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť.

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky: Vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako: Prvé súčasne so zeleným vozidlom.

Prednosť v jazde má vodič: Červeného vozidla, pretože vchádza do kruhového objazdu.

V poradí druhé prejde cez križovatku: Zelené vozidlo.

Zdroj/Foto: atobild.sk, soferuj.sk, youtube