Za regulérne vôbec prvú počítačovú hru na svete sa považuje gamesa menom OXO. Napísal ju ešte v roku 1959 Alexander S. Douglas a hrateľná bola na elektrónkovom počítači EDSAC, ktorý po načítaní používal diernu pásku!

Alexandra S. Douglasa možno označiť za otca všetkých videohier. Svojou hrou OXO, ktorú napísal v rámci dizertačnej práce na Cambrigdskej univerzite ešte v roku 1959, chcel demonštrovať, že interakcia medzi človekom a počítačom je skutočne možná. Ako napovedá samotný názov, jednalo sa o zjednodušenú verziu piškvoriek, ktorú bolo možné hrať na ploche 3 × 3 políčka.

Schránka 18

OXO

Za prvú skutočnú videohru je možné OXO považovať najmä preto, že pre jej grafický výstup bola vôbec prvýkrát v dejinách počítačov použitá osciloskopická obrazovka, teda monitor. Zobrazenie bitmapy bolo, a teraz sa podržte, dychvyrážajúcich 35 × 16 pixelov! Hra bola nainštalovaná na elektrónkovom počítači EDSAC, ktorý bežne používal dierne pásky. Zahrať ste si mohli jedine proti umelej inteligencii. Ovládať ju bolo možné pomocou vytáčacieho telefónu, pričom vytočené číslo znamenalo políčko, na ktoré hráč umiestnil guľôčku alebo krížik.

Schránka 15

Hra bola na počítači EDSAC nainštalovaná iba po dobu Douglesovej dizertačnej práce a širokej verejnosti sprístupnená nikdy nebola. Po obhájení svojej práce musel Douglles hru z počítača vymazať, pretože zaberala príliš mnoho miesta. Hodinu dejepisu by sme teda mali za sebou a teraz to najlepšie:

HRU SI MÔŽETE ZAHRAŤ TU!

Zdroj/Foto: wikipédia.org