Jeden víkend. Nepretržité pracovné nasadenie. Špičkový systém, výborná organizácia.

V Holandsku dokážu položiť podjazd pod diaľnicu za jeden víkend, u nás tak za 10 rokov. Podjazd, ktorý váži 3600 ton a je dlhý 70 metrov, položili stavbári pod holandskú diaľnicu A12 smerom na Arnhem ako kúzelníci. Teda aspoň na naše pomery sa to tak javí, keďže tunajší stavbári stavajú tunely a diaľnice už desaťročia.

Holanďanov pri stavebnom zásahu nespomalilo ani nepriaznivé počasie. Pracovali pilne ako včeličky. Najskôr sa odstránili všetky bariéry z diaľnice, potom sa vyhĺbila jama, pôda sa presunula na dočasné skladisko a do pripraveného priestoru sa vsunula betónová konštrukcia tunela. Následne sa pôda z úložiska použila na úpravu terénu okolo podjazdu, priestor medzi hrádzou a telom tunela sa vyplnil betónom, na cestu sa opäť položil asfaltový koberec a nakoniec sa nastriekalo vodorovné dopravné značenie. Momentálne je cesta opäť v prevádzke. Celý proces tohto nasunutia podjazdu pod diaľnicu je zachytený aj na časozbernom videu.

Radosť pozerať sa na dielo robené týmto spôsobom. Nieže by naši stavbári neboli šikovní, ale systém, akým sa takéto práce robia v západných krajinách, je od toho nášho diametrálne odlišný.

Zdroj: Youtube, Rijkswaterstaat │ Foto:Youtube