Svet nie je taký, ako sme si mysleli, že vyzerá. Väčšina dnešných máp sa zakladá na Mercatorovom zobrazení, ktoré bolo vytvorené takmer pred 450 rokmi. A toto celkom staré poňatie sveta dokonca využívajú aj Google Mapy, bez ktorých by sme sa nevedeli občas ani pohnúť. Tak kde je chyba?

Mercatorovo zobrazenie sa používa na svete už takmer pol storočia. Jeho veľkým mínusom však je, že veľmi nepresne znázorňuje veľkosť mnohých krajín. Práve na tento fakt upozornil vedec z Veľkej Británie Neil Kaye. Jeho elegantný gif zobrazuje, ako to v skutočnosti je so svetom a krajinami.

Pri pohľade na jednoduchý gif si môžeme ihneď všimnúť, ako sa zmení veľkosť Ruska, Kanady, ale aj Grónska, ktoré je podľa starého zobrazenia väčšie ako Afrika. Tá je však od neho v skutočnosti 14-krát väčšia. A čo naša domovina? Maličké Slovensko je dokonca menšie ako sa na prvý pohľad zdá.

Mercatorovo zobrazenie bolo predstavené flámskym kartografom Gerardom Mercatorom v roku 1569. Toto stvárnenie sveta bolo veľmi užitočné, pretože dokázalo vykresliť rovný povrch Zeme na mapu. Ak sa však tento nákres chce preniesť na tvar zemegule, je potrebné, aby sa projekcia zmenila. V tomto prípade teda dochádza k skresleniu veľkostí a vzdialeností pri póloch.

Aj práve preto kartografi v roku 2018 vydali nové zobrazenie Zeme a krajín, Equal Earth, v nádeji, že prekonajú zastaralý model. A zatiaľ sa zdá, že sa im to podarilo.

Zdroj: Iflscience.com | Foto: Twitter, YouTube, Pixabay.com