Najdlhší železničný tunel na svete, ktorý sa staval viac ako 17 rokov, má za sebou skúšobnú jazdu, počas ktorej viezol prvých 100 cestujúcich.

Gotthardský železničný tunel vo Švajčiarsku je svetový unikát a znamená revolúciu v železničnej doprave. Náklady na jeho výstavbu stáli v prepočte 12 miliárd eur a jeho hlavnou úlohou bude posilniť prepravnú kapacitu cez Alpy a skrátiť časové spojenie medzi Zürichom a Luganom takmer o hodinu. Železničná trať má tiež odbremeniť nákladnú dopravu na koridore Rotterdam, Bazilej, Janov, čím sa zníži počet fatálnych dopravných nehôd a environmentálnych škôd v prostredí majestátnych Álp.

1. júna bol tunel slávnostne otestovaný

V stredu 1. júna prešiel tunelom prvý skúšobný vlak. Oficiálne a plné spustenie tejto železničnej trate sa očakáva v decembri 2016. Počas nasledujúcich rokov by malo po tomto železničnom úseku premávať až 325 vlakov denne, ich rýchlosť by mala byť približne 250 km/h.

Plán bol nakreslený ešte v roku 1947

Pôvodný plán na vybudovanie železničného tunela bol navrhnutý ešte v roku 1947. Trvalo však mnoho desaťročí, kým sa po kompletných úpravách projektu začal naozaj stavať. Na výstavbe tunela sa podieľalo 2400 pracovníkov. Gotthardský železničný tunel nie je len najdlhším železničným tunelom na svete, ale tiež najhlbším, v určitom mieste je jeho hĺbka v skalnom masíve až 2300 metrov. Viac ako tri roky trvala inštalácia koľajníc pozdĺž celého tunela, na ktorej pracovalo 125 pracovníkov. Celkovo má tunelový komplex (dva tunely, každý pre jeden jazdný smer) v oboch smeroch až 152 kilometrov.

Gotthardský tunel je prelom v železničnej doprave

Gotthardský železničný tunel znamená významný prelom v železničnej doprave, ide však len o malú časť celkového plánu. Trať by sa mala postupne dobudovať aj do iných dôležitých oblastí v Nemecku, Taliansku a Švajčiarsku.

Zdroj: Gottardo2016, Youtube | Foto: Instagram