Vo všeobecnosti panuje mienka, že svet je zlý, skazený, že ľudia sú egoistické indivíduá, ktoré myslia len na svoj vlastný prospech. Odvšadiaľ počúvame, že láska, súcit, priateľstvo či empatia sú pre väčšinu neznáme pojmy.

Toto video vás presvedčí o tom, že dobrí ľudia, ktorí neváhajú riskovať vlastný život len preto, aby ho zachránili niekomu inému, ozaj existujú. A nie je ich málo. My sa pred nimi hlboko skláňame, pretože sa v mimoriadne vypätých a riskantných situáciách zachovali ako skutoční hrdinovia.

https://www.youtube.com/watch?v=KMYrIi_Mt8A

Zdroj: Youtube.com