Balenie žien je odveká problematika chlapského pokolenia. Večná dilema, či to hrať na dobrého chlapčeka a zahŕňať ju komplimentami, alebo naopak hrať to na zlého chlapca a mať vytýkané, že ste necitlivý a podobne. Nech už volíte akúkoľvek z týchto metód alebo ich mix, nasledujúce video vám ukáže, ako to rozhodne (ne)robiť. Sme presvedčení, že ak sa aj nič nového nenaučíte, určite sa aspoň dobre pobavíte. 🙂 

Ako (ne)baliť ženu

Video: YouTube | Foto: Knowyourmeme.com, YouTube