Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nás nemá dobré správy! Vzhľadom na jej nedávnu štúdiu sú na Slovensku v blízkej budúcnosti ohrozené mnohé pracovné miesta. Podľa zverejnenej prognózy by malo ísť až o 34 percentný pokles všetkých pracovných pozícií. Aký je však dôvod tejto potencionálnej zmeny?

Podľa vykonaného výskumu by mali v horizonte niekoľkých desaťročí nahradiť menej kvalifikovanú pracovnú silu, nateraz vykonávanú ľuďmi, stroje. Najviac by tak zmena postihla napríklad pracovníkov veľkých fabrík, zamestnancov rýchlych občerstvení, či operátorov v call centrách.

„Vo všeobecnosti možno povedať, že ohrozená je najmä stredná a východná Európa, dokopy robotizácia výraznejšie zasiahne pracovné miesta v 21 krajinách OECD. Na druhej strane, najmenej postihnuté budú škandinávske krajiny, ale aj Veľká Británia, Severná Amerika či Nový Zéland.“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková pre portál Pluska.sk.

„Naopak, profesie ako učitelia, zdravotné sestry, terapeuti, fyzioterapeuti či doktori zostanú vždy nenahraditeľnými. Čím vyššia potreba vzdelania a praxe, tým je menšia pravdepodobnosť náhrady strojmi,“ doplnila v rozhovore Buchláková.

Zdroj: Pluska.sk | Foto: Facebook