Aj vám sa zdá, že za posledné obdobie je čoraz bežnejšie, že vám iba tak, z ničoho nič, príde SMS o zmeškanom hovore, pritom ste celý čas pod plným signálom a so zapnutým telefónom? Alebo, a to si menej často uvedomujeme, telefonovanie skončí tzv. „haváriou“ – teda hovor je prerušený bez toho, aby jedna alebo druhá strana stratila signál? Nie ste v tom sami, tento problém má takmer celé Slovensko.

Jeden dobre informovaný zdroj od jedného nemenovaného operátora nám prezradil, prečo sa to deje a budete pekne určite prekvapený, čítajte ďalej. Ľudia na Slovensku platia pomerne veľké peniaze za telekomunikačné služby, neraz sú to desiatky eur, často sumy blížiace sa alebo prekračujúce 50 Eur, čo je vlastne 1.500 korún slovenských.

Myslíte si, že za svoje peniaze dostávate vysokú kvalitu, ale často tomu tak nie je a nasledujúcimi riadkami budete šokovaní. Človek by si povedal, že je u jedného z najdrahších operátorov, platí vysoké peniaze za mesačný paušál a pritom sa deje to, čo sa deje. A o čo vlastne ide? Kritickou vecou je prechod na novú tzv. LTE sieť (môžeme ju nazvať aj 4G), čo je vysokorýchlostná mobilná sieť pre telefonických operátorov.

200

Prechod na túto sieť sa na Slovensku vykonáva tak, že sa nerobia nové vykrývacie zariadenia LTE/4G, ale tie terajšie (3G) vykrývače (zjednodušene antény, na ktoré sa pripája váš mobilný telefón) sa postupne prerábajú na 4G/LTE prevádzku. A tu nastáva hlavný problém. Ak nie ste v dostatočnom pokrytí nového 4G/LTE signálu, váš telefón sa prepne do pokrytia signálom 2G. Tento prechod však môže trvať až 50 sekúnd bez toho, aby ste to spoznali na displeji svojho telefónu.

Môže nastať napríklad situácia, že ste na hraničnom mieste s pokrytím signálu 4G/LTE a váš telefón bude neustále prepínať medzi sieťou 4G/LTE a 2G, pričom v čase, kedy trvá prepojenie medzi sieťami, vám síce váš telefón ukazuje plný signál, čo je tak trošku šikovný trik operátorov, ale nie je tomu tak. V skutočnosti žiaden signál nemáte a čakáte na propojenie sa na iný vykrývač.

Je smutné, že pri cenách telekomunikačných služieb na Slovensku k niečomu takémuto dochádza, nakoľko by sa to mohlo považovať minimálne za zavádzanie zákazníkov alebo aj za nedostatočnú kvalitu služieb, ktorá by mohla byť, ak sú tieto informácie, ktoré sme dostali naozaj pravdivé, reklamovateľná a zákazníci by mohli mať nárok na vrátenie svojich peňazí pre nedodanie kvality služieb, za ktoré si platia.

Vyjadrenie spoločnosti Telekom:

[quote_box_center]„V súčasnosti využíva LTE sieť funkcionalitu mobilných dát a hlasové služby na nej nebežia. Ak je zákazník v 4G sieti a potrebuje prijať/uskutočniť hovor, jeho telefón sa prepája do 3G alebo 2G siete, čo trvá určitý čas v sekundách, podľa typu zariadenia (firmvéru a ďalších parametrov). Pokiaľ sa nestačí prepnúť počas vyzváňania, zákazníkovi sa objaví informácia o zmeškanom hovore. Preto odporúčame zákazníkom mať najnovšiu SIM kartu (Telekom na 4G SIM mení karty bezplatne), aj najnovší firmvér v telefóne. V budúcnosti by malo tieto situácie minimalizovať riešenie a technológia VoLTE (Voice over LTE), t.j. hlasové služby na LTE sieti (bez nutnosti prepínania na staršiu generáciu).“[/quote_box_center]

Aktualizácia 7.4.2015:

Vyjadrenie spoločnosti Orange:

[quote_box_center]Problém so SMS o zmeškaných hovoroch nemá priamy súvis s nasadením LTE, ale môže mať s akýmkoľvek (aj náhodným) problémom, či už v mobilnej sieti alebo s mobilným zariadením, ako aj jednoducho stratou pokrytia daného účastnika.
Za posledne obdobie sme nezaznamenali zvýšený počet sťažností zákazníkov, ktorí by uvádzali komplikácie s prijatim alebo prerušením hovoru. Ak takéto sťažnosti prídu, vačšinou su lokálneho (lokálny krátkodobý výpadok) alebo náhodneho charakteru (aktuálne rádiove podmienky a schopnosť mobilneho zariadenia komunikovať so sieťou …).[/quote_box_center]

Naša okamžitá reakcia na odpoveď od spoločnosti Orange:

V našom článku, ktorý čítalo takmer 4.000 čitateľov, hlasovalo v hlasovaní na konci v ankete 196 čitateľov, z ktorých sa 72 (37%) vyjadrilo, že im chodia SMS o zmeškaných hovoroch, pričom sú pod plným signálom a zároveň že sú ich hovory prerušované; ďalších 69 ľudí (35%) hlasovalo, že im chodia spomínané SMS a 24 ľudí (12%) sa vyjadrilo, že ich hovory sú prerušované pod plným signálom.

Iba 31 hlasov (16%) respondentov sa vyjadrilo, že nemá žiaden problém so sieťou počas “plného signálu”. Ako si vysvetľujete skutočnosť, že štyria ľudia z piatich opýtaných sa vyjadria, že majú takýto problém. Navyše, dostali sme e-maily od vašej konkurencie, ktorá priznala, že takéto problémy naozaj môžu nastať, dokonca že to nie je iba problém Slovenska ale deje sa to globálne.

My v redakcii tiež používame mobilnú sieť Orange, na pomerne moderných zariadeniach značky Apple a tieto problémy máme neustále, čo bolo vlastne námetom na napísanie tohto článku. A ako môžete vidieť, čitatelia sa rovnako vyjadrili, že majú takisto tieto problémy, navyše týchto ľudí s týmito problémami je viac ako 80%. Nezostáva nám nič iné, ako tvrdiť, že vaša odpoveď je do značnej mery alibistická. To, že vy nezaznamenávate, že problém existuje, neznamená, že problém naozaj neexistuje.

O názor na stav sietí na Slovensku sme požiadali najmladšieho operátora, spoločnosť SWAN. 

ANKETA:

[poll id=”5″]

Foto: DepositPhotos.com, FreeImages.com