Ako ťa môže mlátiť, keď si silnejší ako ona? Ako ťa môže znásilňovať, veď poriadny chlap chce se* v jednom kuse! Presne toto si myslí spoločnosť. Presne kvôli tomuto len 10 % chlapov oznámi polícii, že na ňom bolo spáchané násilie.

Je čas pozrieť sa na škaredú skutočnosť. Nie len muži sú násilníkmi a zabijakmi. Človek si to uvedomí, až keď sa stane niečo ako minulý marec. 42-ročná Sharon Edwards bez milosti prebodla srdce svojmu manželovi Davidovi 13-palcovým nožom. Na súde tvrdila, že on sám na nôž narazil.

manželka zabijak
Sharon Edwards

13.2 % mužov priznáva, že bolo obeťou domáceho násilia od svojich 16 rokov (27.1 % žien). Na každé tri obete násilia, dve budú ženy a jeden bude muž. Každá štvrtá žena a každý šiesty muž za svoj život zažije domáce násilie.

,,Domáce násilie je zločin proti jedincovi, nie proti pohlaviu.”

10.3 % mužov a 23.7 % žien zažilo partnerské násilie. Ako u žien tak aj u chlapov bolo najčastejšie evidované nese*uálne partnerské násilie. Na druhom mieste bolo prenasledovanie.

U mužov (29 %) je viac ako dvojnásobná pravdepodobnosť ako u žien (12 %), že neoznámia partnerské týranie. Iba 10 % mužov to nahlási na políciu (26 % žien), iba 23 % mužov to povie úradom (43 % žien) a iba 11 % mužov dá vedieť zdravotnému špecialistovi (23 % žien).

Počet žien usvedčených z domáceho násilia sa za posledných 10 rokov viac ako zoštvornásobil.

Pozrite sa, ako na mužské/ženské násilie reagujú ľudia na ulici.

Väčšina mužov neverí, že je alebo sa ani necíti byť obeťou, dokým nestratia kontrolu nad svojím životom. Násilie nemusí byť len fyzické. Pod tento pojem spadajú taktiež emociálne a psychologické útoky, donucovacia kontrola či izolácia.

Typy domáceho násilia

Fyzické násilie

 • Kopance, údery, facky, kúsanie, škrtenie
 • Otrávenie jedom
 • Hádzanie vecí
 • Násilie voči rodinným členom alebo domácim zvieratám

Izolácia

 • Limitovanie styku s rodinou, priateľmi či kolegami
 • Zakazovanie akejkoľvek činnosti mimo domu, ktorá sa netýka aj jej/jeho
 • Neustály dohľad nad miestom pobytu

Slovné týranie

 • Neustále kričanie a nadávanie
 • Vysmievanie sa
 • Obviňovanie za jej/jeho vlastné zlyhania

Výhražné správanie

 • Vyhrážka použitia násilia
 • Vyhrážka použiatia zbrane
 • Vyhrážka použitia násilia na člena rodiny alebo domáce zviera
 • Vyhrážka použitia vzdialenej rodiny na napadnutie
 • Ničenie osobných vecí
 • Vyhrážka klamania polície, že to vy ste násilník
 • Vyhrážka odobratia detí

Emociálne a psychologické násilie

 • Zastrašovanie
 • Ponižovanie
 • Odopieranie náklonnosti
 • Zakazovanie styku s priateľmi a rodinou
 • Postavenie detí a priateľov proti vám

Kontrola

 • Prikazovanie
 • Používanie sily
 • Nanútené manželstvo
 • Neakceptovanie zodpovednosti za násilie – jeho/ jej chyba to nie je

Finančné týranie

 • Úplná kontrola nad rodinným rozpočtom
 • Zákaz utrácania peňazí, dokým to on/ona ,,nedovolí”
 • Dávanie na vedomie každý cent, ktorý miniete

Sexuálne násilie

 • Nútenie do sexu
 • Znásilňovanie
 • Slovné znevažovanie

Nepravdivé tvrdenia

 • Tvrdenie polícii, že to vy ste násilník
 • Klamanie priateľom, rodine či zamestnávateľovi, že vy ste násilník
 • Klamanie o tom, že konáte aj iné činy, napr. násilie na deťoch

Prenasledovanie

 • Prenasledovanie do a z práce
 • Kontrolovanie emailu a mobilu
 • Pravidelné posielanie darčekov
 • Nežiadúca a zákerná komunikácia
 • Ničenie majetku
 • Fyzické a sexuálne napadnutie

Digitálne násilie a násilie na sociálnych sieťach

 • Sledovanie
 • Sledovanie emailov a hovorov z mobilu
 • Dávanie nepravdivých alebo zákerných informácií na sociálne siete
 • Nepovolený vstup k osobným údajom a profilom

 

násilie na chlapoch
Ukončite násilie proti ženám a vyriešite len polovicu problému

Mark Brooks, predseda ManKind Initiative hovorí: ,,Domáce násilie je zločin proti jedincovi, nie proti pohlaviu. Tí, ktorí stoja za tým názorom, sa držia staromódneho, politicky korektného pohľadu na svet, ktorý nemá miesto v 21. storočí. Odpoveďou má byť rovnosť pre všetky obete výhradne postavená na potrebe.”

Zdroj: www.telegraph.co.uk, new.mankind.org.uk,YouTube |  Foto: mgur.com, thelibertarianrepublic.com