Adolf Hitler a Josif V. Stalin sú azda najväčší netvori, ktorí chodili po tejto planéte. Dodnes sa vedú krčmové a aj akademické debaty, kto z nich a prečo bol “horší”, “lepší”, zvrátenejší a pod. Preto sme a rozhodli, že si porovnáme oboch diktátorov, ich spoločné znaky a aj to, v čom sa odlišovali.

 

Hitler vs. Stalin = spoločné znaky

stiahnuť

 • obaja diktátori získali moc vďaka vysokým ambíciám, príležitostiam a šťastným historickým okolnostiam
 • boli brutálne tvrdo vychovávaní a za základ výchovy bola považovaná bitka
 • odmietali náboženstvo a búrili sa od mladosti voči náboženskej či etickej výchove
 • nepatrili k národnosti, ktorej záujmy presadzovali – Hitler = Rakúšan / Stalin = Gruzínec (“poturčenec horší ako Turek sám”)
 • obaja začali svoju kariéru v politickom podsvetí (Hitler pri príprave puču a Stalin v revolúcii proti cárskemu Rusku)
 • obaja boli určitú dobu väznení, čo im neskôr pridávalo auru martýrstva
 • mali svojho úhlavného nepriateľa (Hitler = boj za rasovú čistotu / Stalin = boj proti sociálnym triedam) a neskôr sa stali vzájomnými zarytými nepriateľmi

diktátori

 • obaja si v roku 1934 definitívne upevnili svoju moc (Hitler = Noc dlhých nožov – likvidácia členov organizácie SA a ich veliteľa Ernsta Rohma / Stalin = zavraždenie Sergeja Kirova – bol to Stalinov najväčší politický konkurent, ktorý poukazoval na brutalitu Stalinových čistiek; Kirov vyhral stranícke voľby, no Stalin prostredníctvom NKVD sfalšoval výsledky a Kirova dal v jeho leningradskej kancelárii popraviť. Následne bol popravený veliteľ NKVD v Leningrade.)
 • nie sú známe vnútorné názory, pocity a myšlienky ani jedného z nich (aký mali vzťah k etike, právu, partnerstvu, a pod.)
 • obaja mali výrazné psychické defekty (neboli “normálni”), no zároveň disponovali aj nadmieru rozvinutými vlastnosťami, ako bola napr. pamäť
 • spočiatku boli podceňovaní svojimi politickými partnermi i súpermi
 • najskôr ovládli stranu a až potom spoločnosť, v oboch prípadoch rovnakými metódami zbavovania sa politických súperov a protivníkov

Hitler vs. Stalin = odlišné znaky

adolf a josiph


Hitler

Stalin

ukričaný politik

nie príliš vravný politik s rečovými vadami

otvorené súkromie, ale nejasná sexuálna orientácia

uzavreté súkromie, ale jasná sexuálna orientácia (heterosexualita)

aktívny účastník prvej svetovej vojny – získal Železný kríž za chrabrosť

nezúčastnil sa skutočných bojov v prvej svetovej vojne, v občianskej vojne zastával funkciu politického komisára, čiže v skutočnosti nebojoval ani tam

stvorila ho prvá svetová vojna

stvorila ho občianska vojna, čo sa ukázalo pri brutalite voči vlastným ľuďom

lepšie sociálne pomery v detstve – otec colník

horšie sociálne pomery v detstve – otec obuvník

bol galantný, ale od žien si udržiaval odstup

k ženám bol grobian  

nefajčiar, abstinent, vegetarián

fajčiar, “alkoholik”, všežravec

neznášal zabíjanie zvierat

aktívny poľovník

oženil sa až krátko pred smrťou

mal manželky a množstvo mileniek

keď preberal stranu, bola nestabilná a nemohla sa reálne uchádzať o moc v krajine

preberal stabilnú a vládnúcu stranu

od r. 1933 zastával funkciu ríšskeho kancelára, čo bol najdôležitejší post v krajine a neskôr zastával funkciu Vodcu – Führer

až do vypuknutia Veľkej vlasteneckej vojny (1941) oficiálne zastával “iba” funkciu generálneho tajomníka, čo bol formálne administratívny post, ani potom nebola jeho funkcia oficiálne pomenovaná  

potreboval stranu na ovládnutie štátu

potreboval štát na ovládnutie straníckych štruktúr

v kontakte s ním existovalo iba jediné možné oslovenie (aj od najbližších) “Mein Führer”

nepotrpel si na oslovenie, najčastejšie ho volali familiárne “Jóža”

dal si záležať, aby bolo jasné, že on rozhoduje o všetkom

rozhodnutia často vykonával prostredníctvom druhej osoby

Gestapo využíval prostredníctvom inej osoby (H. Himmler)

aktívne riadil interné veci v NKVD

spolupracovníci žili vlastným osobným životom a do ich súkromia zasahoval príležitostne

všetci spolupracovníci boli kontrolovaní a žili v jeho blízkosti, pričom Stalin zasahoval aj do ich súkromia

vnútorný okruh spolupracovníkov vídaval iba pri pracovných stretnutiach a poradách

najbližší spolupracovníci s ním trávili čas pri rôznych príležitostiach

netrpezlivý a výbušný politik, počúval len sám seba

vyzýval všetkých, aby predostreli svoje problémy, dokázal ich počúvať a podľa získaných informácií zvažoval rozhodnutia (preto bolo mnoho politických čistiek aj v radoch najbližších spolupracovníkov)

okolnosti smrti sú jasné (spáchal samovraždu), no telo sa nikdy nenašlo

okolnosti smrti sú nejasné (prirodzená smrť alebo vražda), no bol pochovaný so všetkými poctami

jedinenčný a samostatný kult osobnosti, nič a nikto nebol pred ním a nemal byť ani po ňom

nadväzuje na Leninov kult, Stalin bol na piedestále vždy “až” ten druhý, no dodnes je jeho kult pomerne silný

pozícia spasiteľa národa, čo svedčí o sile kultu osobnosti

pokračovateľ Leninových myšlienok

jeho zločiny boli prebádané a odsúdené okamžite

jeho zločiny dodnes nie príliš prebádané a nikdy neboli odsúdené v podobe ako u Hitlera

diktátor v rokoch 1933 – 1945, odhadovaný počet obetí: 15 – 20 mil. (bez obetí vojakov na frontoch)

diktátor v rokoch 1923 – 1953, odhadovaný počet obetí: nejasný, čísla sa pohybujú medzi 23 – 50 mil. (bez obetí vojakov na frontoch)

nedokázal postupovať systematicky pri organizovaní svojich ľudí

podriadených viedol systematicky a programovo

bolo naňho spáchaných 42 atentátov

nebol potvrdený ani jediný pokus o atentát

genocídy sú dosť známe a preskúmané a existuje iba malá skupinka popieračov  

o jeho genocídach sa nehovorí, nie sú preskúmané a stále existuje mnoho ľudí, ktorí ich popierajú

symboly, gestá ideológie či jeho vlastné spodobovanie je trestné

nie vo všetkých krajinách sú symboly ideológie trestné a jeho spodobovanie nie je trestné vôbec