Neexistovali hroznejšie režimy ako národný socializmus a komunizmus. Tieto zvrátené teórie si vyžiadali neuveriteľné množstvo obetí a stali sa najviac krvavými ideológiami v dejinách ľudstva. Čo mali spoločné a v čom sa líšili? Ponúkame vám niekoľko znakov.

 

Podobné znaky

nacizmus a komunizmus

 • v oboch ideológiách prevládala extrémna predstava o nadčloveku, ktorý bol ideálom spoločnosti.
 • režim prenikol v oboch prípadoch do všetkých štruktúr spoločnosti (politika, hospodárstvo, kultúra, školstvo, atď.)
 • podarilo sa to aj na základe podobnej povahy bezpečného aparátu štátu (na jednej strane Gestapo a na druhej NKVD)
 • oba režimy využívali v rozsiahlej miere pracovné a likvidačné tábory (mimochodom, s projektom ekonomického využitia pracovnej sily väzňov – GULAG – prišiel za Stalinom v 30. rokoch 20. storočia Naftalij Frenkel – bol to Žid, ktorý tak vymyslel systém koncentračných a pracovných táborov v Sovietskom zväze, ktoré sa stali vzorom pre nacistické tábory smrti)  
 • oba režimy dokázali sfanatizovať masy obyvateľstva a ich zločiny sa mohli udiať len na základe širokého spolupáchateľstva spoločnosti

komunizmus

 • oba režimy sú výsledkom vnútorných procesov spoločnosti = neboli vnútené zvonku
 • v oboch prípadoch bol nástup režimu ovplyvnený výsledkami prvej svetovej vojny
 • v oboch prípadoch vytvoreniu diktatúry predchádzalo krátke obdobie demokracie (Dočasná vláda v Rusku alebo Weimarská republika v Nemecku)
 • obe krajiny sa po prvej svetovej vojne ocitli na periférii medzinárodných vzťahov, prežili hospodársky kolaps a hyperinfláciu, čo podporilo radikalizáciu spoločnosti

zločiny sa mohli udiať len na základe širokého spolupáchateľstva spoločnosti

Odlišné znaky

komunisti a nacisti

 • najzásadnejší rozdiel bol v samotných koreňoch ideológie, nacistické Nemecko stálo na ultrapravicových a Sovietsky zväz na ultraľavicových základoch
 • boľševici sa dostali k moci revolúciou, nacisti demokratickou cestou (parlamentnými voľbami)
 • Nemecko bolo po ekonomickej stránke oveľa vyspelejšou krajinou, čo nacisti nenarušili, v Sovietskom zväze boli zlikvidované pôvodné ekonomické štruktúry
 • sociálne zloženie obyvateľstva v Nemecku bolo výrazne postavené na vyspelom priemysle, čo nacisti ďalej rozvíjali, komunisti zlikvidovali pôvodné agrárne štruktúry a tým trpelo neskutočné množstvo domáceho obyvateľstva
 • v kultúrnej oblasti sa nacistom podarilo infiltrovať svoju ideológiu do zaužívaného školského systému, čo vyvolávalo pocit o prirodzenom vývoji Nemecka k ideológii nacistov / komunisti zrušili staré osnovy, zakázali ich a vybudovali nové školstvo na princípoch marxizmu-leninizmu

komunizmusFoto: cherrysteam.deviantart.com, wall.alphacoders.com