Keď sa povie vymáhanie pohľadávok, mnohým možno prebehne mráz po chrbte. Predstavíme vám však slovenskú firmu, ktorá nespadá do kategórie “partička z posilky”, ale do skupiny šikovných, príjemných odborníkov – špecialistov nielen na vymáhanie pohľadávok ale aj na ich správu, riadenie rizika, finančného poradenstva a kompletného právneho zastúpenie pri právnom dožadovaní sa nároku na vaše peniaze.
Možno viacerí z vás majú negatívnu skúsenosť s niekým, kto ich obťažoval pre nejakú podlžnosť. Títo páni však berú svoju prácu profesionálne a snažia sa pomôcť. Dlžník má dlh a veriteľ nárok na uspokojenie svojho nároku. Nejde tu o život, iba o peniaze :-).

Do zoznamu poskytovaných služieb spoločnosťou Patriot Group, s.r.o. patria ale aj ďalšie činnosti. Veľa ich klientov využíva preverovanie spoľahlivosti obchodných partnerov – napríklad nových odberateľov. “Snažíme sa našim klientom najmä pomôcť predísť vzniku pohľadávok samotných. Dnes vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika vašich investícií, upozorniť vás na možné problémové subjekty,” hovorí Juraj Imrich, majiteľ spoločnosti.

“Budeme s vami už pri vzniku obchodných vzťahov, dokážeme za vás sledovať disciplínu dlžníka  ̶  splácanie jeho podlžnosti. Umožníme vám naplno sa sústrediť na podnikanie a celú problematiku dlžníkov a pohľadávok prevezmeme na seba. Usmerňujeme za vás komunikáciu s dlžníkom tak, aby viedla k čo najefektívnejšiemu plneniu jeho podlžnosti a ak nie je iná možnosť  ̶  veľmi úzko spolupracujeme so špičkovou advokátskou kanceláriou a vedieme za vás súdne a exekučné konania. Sme experti na zákony a zmluvné klauzulky,” pokračuje ďalej pán Imrich.

“Všetko vždy na úrovni, bez veľkých “bu-bu-bu” a najmä veľmi efektívne. Za tie roky, ktoré pôsobíme na území celého Slovenska sme nadobudli vysokú mieru autority  ̶  ak sa nám podarí dlžníka nájsť, v drvivej väčšine sa nám podarí aj pohľadávku aspoň čiastočne uspokojiť. Počas našej praxe sme si uvedomili, že je veľmi dôležité klásť dôraz nielen na uhradenie pohľadávky, ale aj na zachovanie dobrých obchodných vzťahov našich klientov s ich odberateľmi. Často sa stáva aj to, že z dlžníkov sa stávajú neskôr naši klienti, pretože na vlastnej koži zistili, akí sme efektívni  ̶  a to je tá najlepšia vizitka našej firmy,” dodáva pán Imrich.

 

PATRIOT LOGO_bw

PATRIOT GROUP, s.r.o.

správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok
Legionárska 7158/5, Trenčín 911 01
Tel.: 0917 71 77 72
E-mail: [email protected]