Britskí aktivisti s názvom Británia na prvom mieste pochodovali ulicami anglického mesta Luton a rozdávali kresťanské noviny nesúc symboly kresťanského náboženstva (kríže). Po prechode jednou z ulíc narazili na tvrdý odpor moslimských imigrantov. Dokonca došlo aj k fyzickému napadnutiu.

Luton je mestečko vzdialené približne 60 km od hlavného mesta Londýn. Avšak nedávno v blízkosti tohto mesta došlo k veľmi agresívnemu stretu dvoch skupín. Odporcovia voči imigrantom v Európe narazili na početnú skupinu vyznávačov islamizmu, ktorí sa usadili v Bury Park – obchodné centrum severozápadne od Lutonu.

Aktivisti skupiny Británia na prvom mieste na čele s Jayda Fransen tvrdo obhajujú kresťanov v Anglicku, častokrát do bodu potyčiek so stranou, proti ktorej je táto aktivita namierená. Čo sa ale stalo v Bury Parku presahuje všetky medze. Vety a frázy typu “preberáme vašu krajinu” spojené s hrubými nadávkami a fyzickými útokmi sú desivé a od ľudí, ktorí dostali možnosť skryť sa pred vojnou a začať nový život, naozaj nemiestne.

https://www.youtube.com/watch?v=1TaKW3Tkwrs

Zdroj: Youtube.com, britainfirst.org | Foto: Youtube.com