Najväčší experti na šifry a jazyky naprieč storočiami skúmali zväzok približne 240-tich strán známy ako Voynichov rukopis. Uhlíková metóda jeho vznik zaraďuje na začiatok 15. storočia. Autor je neznámy. Záhadnosť tejto knihy tu však nekončí. Práve naopak. Keď ju otvoríte, zistíte, že nie je napísaná žiadnym známym jazykom, ani písmom. Aké tajomstvá obsahuje, že si jej autori dali tú námahu, aby ich utajili pred zvyškom sveta?

Niektoré strany už chýbajú, zostalo ich približne 240. Tie obsahujú text písaný zľava doprava, väčšina strán obsahuje ilustrácie, diagramy. Niektoré listy sa dajú rozložiť. Voynichov rukopis potrápil hlavy mnohých odborníkov i amatérskych nadšencov, ktorí sa venujú šifrám a ich lúšteniu. Američania, Briti, Taliani, každý sa pokúsil vytvoriť aspoň ucelenú teóriu o tom, prečo sa kniha nikdy nikomu nepodarí rozlúštiť a jej záhady zostanú záhadami naveky. Fantázii sa medze nekladú, rukopis sa stal témou pre mnohé príbehy, romány a novely.
3Meno, ktoré rukopis nesie, patrí poľskému obchodníkovi Wilfridovi Voynichovi, ktorému sa dostal do rúk v roku 1912. Niektorí špekulujú, že Voynich, špecialista na starožitnosti, mal dostatočné vedomosti na to, aby rukopis sám skonštruoval a zmiatol tak generácie nadšencov, ktorí sa môžu márne snažiť vylúštiť jeho obsah. Tak ako všetky ostatné teórie, ani táto nebola nikdy potvrdená.

Ilustrácie, ktoré zahŕňajú rozličné oblasti od bylinkárstva, biológie, astronómie, kozmológie a farmaceutiky vypovedajú, že by mohlo ísť o akúsi učebnicu stredovekej medicíny. Spája tak fakty o priaznivých účinkoch niektorých liečivých bylín s poverami týkajúcimi sa správnej polohy vesmírnych telies na efektívne vykonávanie takých praktík, ako napríklad púšťanie žilou (keď stredovekí lekári nechali pacienta takmer na smrť vykrvácať, aby ho zbavili choroby v jeho krvi).
2Samotný jazyk, v ktorom je rukopis napísaný, je objektom viacerých teórií. Jedna z nich hovorí, že ide o skutočný, prirodzený jazyk, ktorý však z akýchsi neznámych dôvodov nik nepozná a história na neho zabudla. Druhá, že je to vymyslený jazyk, ktorý autor použil na zatajenie svojich vedomostí a zistení. Tretia, že ide o zašifrovaný kód, a ak máte dodatočný slovník, dokážete jednotlivé znaky preložiť do slov v niektorom zo známych svetových jazykov.

Ďalšia teória naznačuje, že autor napísal dielo v určitom tranze, takzvanom prúde vedomia, v ktorom vyprodukoval fiktívny jazyk z útržkov vlastného jazyka. Autori tejto teórie dodávajú, že v takom prípade by najskôr šlo o produkt mentálnej poruchy, či sebaklamu.

Rukopis je dnes vo vlastníctve Univerzity Yale a je dostupný na internete. Napriek pokusom mnohých špecialistov vysvetliť jeho pôvod a objasniť jeho obsah, zostáva zahalený pod rúškou tajomstva.

Zdroj/Foto: en.wikipedia.org