Vražda je trestný čin, ktorý nesmie zostať bez následkov. Usmrtenie inej osoby nemožno tolerovať a vrahom nemožno odpustiť. Ani keď sa jedná o krásne ženy. Preto sme sa rozhodli priniesť zoznam takýchto dám ako dôkaz, že aj ony sa vedia dopustiť ohavných činov páchaných na ľudských bytostiach. Nestotožňujeme sa s nimi a ich činy nepropagujeme.