Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala správu, v ktorej uvádza názvy čerpacích staníc s nevyhovujúcim palivom.

Ako každý rok, tak i tento vydala Inšpekcia životného prostredia výročnú správu. Okrem iného sa zamerala aj na kvalitu pohonných látok, ako je benzín, motorová nafta či skvapalnený ropný plyn (LPG). Celkovo odobrali 286 vzoriek pohonných látok, z toho 148 vzoriek benzínu, 117 vzoriek motorovej nafty a 20 vzoriek LPG. Všetky vzorky pohonných látok boli odobraté v súčinnosti s akreditovaným skúšobným laboratóriom VÚRUP, a.s.

Nedodržiavanie kvality pohonných látok s dôrazom na znečistenie ovzdušia bolo zistené na troch čerpacích staniciach:

GAS product & services a.s., Tuhovská 1, 031 07  Bratislva

ČS Tankuj Lacno, Bratislavská cesta, 931 01 Šamorín

Druh PL: NM

Počet nedodržaných parametrov: 1

Analýzou zistená hodnota destilácie – 95 % získanej pri – 371,7 °C, predpísaná hodnota – najviac 360,0 oC.

Uložená pokuta za prekročené limity vo výške 700 Eur.

OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

ČS OMV 2347, diaľnica Hybe, smer Poprad

Druh PL: BA 95 natural

Počet nedodržaných parametrov: 1

Analýzou zistená hodnota parametra tlaku pár podľa Reida 64,3 kPa, predpísaný maximálny povolený limit 61,6 kPa (60 kPa + 1,6 kPa).

Správne konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2016

TaM trans spedition, s.r.o Šarovce 545, 935 52 Šarovce

ČS TaM Autohof, Vysokoškolákov 2, Žilina

Druh PL: BA 95 natural

Počet nedodržaných parametrov: 1

Analýzou zistená hodnota parametra tlaku pár podľa Reida 62,3 kPa, predpísaný maximálny povolený limit 61,6 kPa (60 kPa + 1,6 kPa).

Správne konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2016.

Zdroj: sizp.sk