Aj v našej krajine sme zvyknutí na rôznych pouličných predajcov či šíriteľov Božieho slova. Tento trend funguje vo veľkom aj v zahraničí a jeden z veriacich svojim kázaním na ulici vytočil mladého chalana! 

“Ježiš vás zachráni od pekla!” Takto znel nápis na plagáte, ktorý držal v rukách viditeľne silno veriaci chlapík. Jeho pouličné kázanie sa však nestretlo s pochopením minimálne u jedného z mladých okolostojacich chalanov. Ten sa ho rozhodol napadnúť, no nie práve chlapským spôsobom. Využil situáciu, keď jeho súper nedával pozor. No to, čo sa udialo potom, pravdepodobne nečakal.

Týpek chcel udrieť posla Božieho slova

Foto|Video: Mojevideo.sk, Streamable.com