Na prvý pohľad sa vám táto pomoc môže zdať nezmyselná asi ako súložiť za panenstvo. No opak je pravdou. Vo svete je do prostitúcie a otroctva s ňou spojeného zapojených 73 miliónov ľudí, z čoho viac ako polovica nie je ani dospelá. Mníšky sa ale snažia zachrániť aspoň minimum obetí. Ako?

Jednoducho. Ony samé sa stávajú prostitútkami. Hoci porušujú svoje predsavzatia, cirkevné prikázania, možno aj zákony, ich úmysel je ten najčistejší.

Dievčatá si vyzlečú habity a nahodia na seba vyzývavé oblečenie, aby si ich všimli pasáci v uliciach. Keď sa dostanú do skupiny obchodujúcej s ľuďmi, zarobené peniaze použijú ako výkupné, aby pomohli iným dievčatám dostať sa z tohto nekonečného kolotoča. Navyše, svojou prácou ušetria možno jedno dievča, ktoré by inak muselo zabrať ich miesto.

Mníšky spadajú pod organizáciu Talitha Kum. Je ich už viac než 1000 a pre to, čo robia, si zaslúžia obrovský obdiv.