Určite si všetci pamätáte, ako bol pred časom Facebook zaspamovaný samými videami, v ktorých si ľudia na seba hlava-nehlava vylievali vedrá s ľadovou vodou a neriešili nič iné, len to, kto ďalší prijal výzvu a kto bol v nej vyzvaný k rovnakému skutku. Už vtedy sme vás informovali o hlbšej podstate Ice Bucket Challenge, ktorá spočívala vo finančnej pomoci pacientom s diagnózou sklerózy ALS.

Chorým sa však dá pomôcť aj inak ako pod tlakom aktuálneho internetového fenoménu. Samozrejme, že finančný dar je vítaný, no pomôcť môžeme aj vtedy, ak nemáme ani fuka. Reč je o krvi, ktorá prúdi v žilách každého z nás. A práve na ňu pred pár dňami upozornil člen projektu Správny Ťah Randy Cold, ktorý natočil video o tom, ako ide darovať krv.

Mladík sa vo videu snaží poukázať na fakt, že ľudia si neuvedomujú, ako sa môžno jednoduchým spôsobom pričiniť o záchranu života niekoho, kto to najviac potrebuje. Nikdy totiž nevieme, kedy sa môžeme ocitnúť na opačnom konci a na pomoc budeme čakať práve my. Takže, nemusíte si točiť videá ani nikoho vyzývať, jednoducho choďte a pomôžte!