Vlastníte byt či garáž v spoločných bytových domoch? Mali by ste spozornieť. Poslanci NR SR nedávno schválili novelu zákona o bytových a nebytových priestoroch, ktorý začne platiť už do 1. novembra tohto roku!

Novelizácia zákona by mala prispieť k zjednodušeniu hlasovania vlastníkov bytov vo veciach spoločného záujmu, ako aj zvýšiť ich bezpečnosť. Pri malých opravách bytového domu bude od 1.novembra 2018 stačiť na schválenie nadpolovičná väčšina prítomných vlastníkov, zatiaľ čo pri väčších rekonštrukciách, akými je napríklad nadstavba podkrovných bytov, bude nutný súhlas všetkých vlastníkov.

Ďalšou zmenou je povinnosť privolania kontroly, ak plánujete prestavbu vášho bytu alebo robíte iné stavebné úpravy. Tá následne preverí, či stavebné zmeny neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti bytovky. V prípade, že predávate parkovacie miesto, nebudete ho viac musieť ako prvým ponúknuť spolumajiteľom garáže, ktorí mali doteraz predkupné právo.

 

Zdroj: Pluska.sk | Foto: Wikipedia.org