Stretnutie s vozidlom, ktoré používa zvukovú či svetelnú výstrahu, je na cestách úplne bežné. Sanitky, hasiči, policajti, vozidlá ozbrojených síl, v neposlednej rade autá na prepravu politikov, ministrov, delegácií a prezidenta. Vďaka svetelným majákom modrej alebo červenej farby majú tieto vozidlá právo prednostnej jazdy, z čoho vyplýva, že ako vodič sa im musíte uhnúť. Vráťme sa však k zapeklitej hádanke. Ak sa na križovatke stretnú tri autá so zapnutým majákom, ktoré má prednosť?

Predstavte si situáciu, kedy sa na križovatke stretnú tri vozidlá s výstražným zvukovým a svetelným signálom – sanitka, hasiči a vozidlo na prepravu vládnych činiteľov. Ktoré z týchto áut má právo absolútnej prednostnej jazdy?

Ak sa obzrieme niekoľko rokov dozadu, zákon o cestnej premávke jasne určoval, že vozidlo s červeným alebo červenomodrým majákom má na ceste absolútnu prednosť. Túto výstražnú farbu mohli používať len vozidlá policajného zboru, do ktorého však zapadá aj policajný zbor ochrany ústavných činiteľov. Práve kvôli tomuto zákonu by teda malo vládne vozidlo prednosť pred záchranou ľudského života. Tento zákon sa však zmenil, a preto všetky spomínané vozidlá majú rovnaké právo prednostnej jazdy. Ak by sa teda stretli na križovatke dnes, ostala by prednosť jazdy na ich dohode.

Nevyhnutnosť alebo zneužívanie právomoci?

Avšak podľa zákona môžu tieto vozidlá použiť sirénu a maják len v prípade, ak ide o záchranu života alebo pri plnení špeciálnej úlohy. Bohužiaľ, niektorým moc prerástla cez hlavu natoľko, že ju zneužívajú aj pri rannej špičke, kedy je napríklad uhýbanie sa luxusným vozidlám s tmavým sklom v našom hlavnom meste úplne bežné. Tento fakt rozčuľuje množstvo účastníkov premávky a otázkou teda ostáva, či sa jedná naozaj o nevyhnutnosť. Ak takéto auto stretávate každý deň a máte podozrenie, že by sa mohlo jednať o zneužívanie, môžete si zapísať číslo vozidla, zaznamenať dátum a čas a ohlásiť situáciu príslušným orgánom.

Všetko o autách sa dozviete na Carmagazin.sk >>> TU

Foto: hiphy.com, pinmig.com, freeiconspng.com