kuko1 kuko2

Kuko z Horkýže Slíže – video rozhovor – pokračovanie zo SLOVAK MAN 04/2014