Vedeli ste, že aj banalita ako zívanie môže mať svoje opodstatnenie? Vďaka zívaniu totiž môžete veľmi jednoducho odhaliť psychopata. Naznačuje to štúdia vedcov z Texasu v spolupráci so študentmi Baylorskej univerzity, ktorí otestovali celkovo až 135 študentov, pričom zo samotných skúšok vyplynuli veľmi zaujímavé výsledky. 

Zívanie je poriadne nákazlivým procesom, ktorý si vysvetľuje každý po svojom. Vedecké štúdie ale prichádzajú čoraz častejšie s mimoriadne zaujímavými závermi naznačujúcimi, že psychopatovi môže chýbať dávka empatie a na zívanie tak nereaguje ako väčšina populácie – opakovaným otvorením úst. Viaceré zdroje pritom takéhoto človeka odvážne označujú ako „asociála“.

Každý študent, respektíve testovaná osoba, prešla hneď niekoľkými podkategóriami testov. Tou prvou boli psychotesty, už tie pritom naznačili, že skupinka testovaných sa bude deliť na dve časti. Vyplynulo to napokon aj z druhej fázy testovania, kde sa opýtaní mali pokúsiť napodobniť najrôznejšie ľudské grimasy od úsmevu až po znak nahnevanosti. Testom sa nevyhlo ani zívanie, pričom výsledky ukazujú, že osoby s nízkou dávkou empatie ostali voči zívaniu apatickí a nepokúšali sa ho žiadnym spôsobom napodnobniť. To podľa slov lekárov potvrdzuje teóriu, že takéto „sobecké“ osoby často trpia psychopatickým konaním.

Vedúci Brian Rundle upozorňuje, že tieto zistenia netreba brať globálne, no jedným dychom zároveň dodáva, že pomerne rozsiahla vzorka testovaných osôb naznačuje, že na tvrdení vedcov podieľajúcich sa na výskume bude istá časť nepochybne pravdivá.