Naša planéta ponúka veľa zaujímavých miest. Jedným z nich je aj najhlbšia jaskyňa sveta, ktorá láka speleológov a vedcov aj vďaka unikátnym druhom živočíchov.

Krubera (tiež sa používajú názvy Voronija alebo Grubera-Voronya) je vysokohorská priepasťovitá jaskyňa, ktorá sa nachádza na jednom z najväčších vysokohorských vápencových masívov sveta pod názvom Arabika v Gruzínsku v horách západného Kaukazu.

Jaskyňa je pomenovaná po ruskom geológovi, profesorovi a zakladateľovi krasovej topografie v Rusku Alexandrovi Kruberovi. Tento významný pán v oblasti geografie sa narodil v meste Istra a vyštudoval Univerzitu v Moskve v roku 1897. Okrem jaskyne je po ňom pomenovaný aj horský hrebeň Krubera Ridge na ostrove Iturup (ostrovná oblasť Kurilské ostrovy).

Alexander Kruber

Jaskyňa Krubera je v súčasnosti najhlbšou prírodnou jaskyňou na svete a siaha až do hĺbky 2 197 metrov. Maximálna hĺbka bola dosiahnutá v auguste 2012 speleológom Gennadym Samokhinom. Jaskynný systém je skutočne rozvetvený a disponuje niekoľkými slepými vrstvami.

Preskúmať jaskyňu sa snažili mnohé expedície. V roku 1960 sa po prvýkrát podarilo gruzínskym speleológom jaskyňu preskúmať do hĺbky 95 metrov. V roku 2000 sa ukrajinská výprava dostala na hranicu jedného kilometra a o rok neskôr spolu s ruskou výpravou zostúpili na hĺbku 1 710 metrov pod zemským povrchom. Táto hĺbka sa pre tú dobu stala svetovým rekordom. Až neskôr sa zistilo, že šlo o slepú vetvu a touto cestou sa už ďalej pokračovať nedá. Postupne sa medzinárodné expedície dostali do väčších hĺbok – napríklad v októbri 2004 to bolo 2 080 metrov a súčasný rekord je 2 197 metrov pod povrchom, ktorý bol dosiahnutý v auguste 2012.

Jaskyňa Krubera Stephen Alvarez

Živočíšna zložka v jaskyni sa skladá z viac ako 12 druhov článkonožcov rôznych skupín. Našli sa tu napríklad chvostoskoky: lat. Anurida stereoodorata, Deuteraphorura kruberaensis, Schaefferia profundissima či Plutomurus ortobalaganensis.

Najhlbšia jaskyňa sveta ponúka naozaj zaujímavé zákutia a nové druhy živočíchov. Expedícia do tejto jaskyne by bola veľmi zaujímavá a poučná, ale pre bežných smrteľníkov asi nemožná, keďže je extrémne náročná.

Prikladáme kompletnú mapu jaskyne:

Mapa jaskyne Krubera

Zdroj: wikipedia.org, offtrackplanet.com, sploid.gizmodo.com

Foto: Stephen Alvarez, wikipedia.org, sploid.gizmodo.com