Google pred pár dňami predstavil svoj najnovší výtvor – aplikáciu Tilt Brush. Jedná sa o nové rozhranie počítačového maľovania s využitím Oculusu a modernej techniky. Víziou je priniesť takýto druh maľovania, ktorý bude predstavovať prevrat v 3D maľovaní, do roku 2020. Ako nesie i samotný podnadpis videa: “Vaša izba je plátno, vaša fantázia je paleta farieb, vaše možnosti sú nekončiace.”

Foto: youtube.com