Youtuber Gogoman a vážnosť veľmi dokopy nejdú. Mladý Gogoman sa však výnimočne hecol a zverejnil video, v ktorom Slovákov navádza, aby v sobotu zasunuli. Hlasovací lístok do urny. Pomôžte zmeniť svoju krajinu, využite svoje právo voliť!

“Nebuď vôl. Poď voliť!”

Foto: YouTube