Počuli ste už niekedy o tom, že dĺžka prstov môže vypovedať o vašich osobnostných predpokladoch? Ani my nie. No rozhodujúci je vraj pomer medzi ukazovákom a prstenníkom na pravej ruke. Máte ukazovák kratší než prstenník? V tom prípade čítajte ďalej.

Podľa prieskumu bolo zistené, že dĺžka prstov závisí od množstva mužských hormónov, ktorým bol plod v maternici vystavovaný počas tehotenstva. Čím viac prítomného testosterónu, tým dlhší prstenník.

A aký to má vlastne vplyv na vaše predispozície a na ktoré?

Správanie sa k ženám

V tejto oblasti vedci zistili, že chlapi disponujúci menším ukazovákom ako prstenníkom sú k ženskému okoliu pozornejší, usmievajú sa, lichotia mu a venujú viac komplimentov. (Dr. Debbie Moskowitz)

Veľkosť mužskej pýchy

Tento fakt vás možno prekvapí rovnako ako nás, ale štúdia z roku 2011 zverejnená v časopise Journal of Andrology hovorí jasne: čím menší ukazovák v pomere k prstenníku, tým väčší penis v stoporenom stave.

Do tejto štúdie sa zapojilo 144 dobrovoľníkov, ktorých veková hranica sa pohybovala od 20 rokov vyššie. Všetci podstúpili urologické vyšetrenie, počas ktorého im bola dĺžka prstov porovnávaná s dĺžkou penisu.penis5

Bodovanie pri vzdelávaní

Vedci svoju teóriu pomeru ukazováka a prstenníka aplikovali aj na detských dlaniach. Rovnako ako pri dospelých, i tu prišli na zaujímavé zistenia. U dievčat takisto ako u chlapcov platí, že čím kratšie boli ich ukazováky v porovnaní s prstenníkmi, tým lepšie výsledky dosahovali v matematike, čo sa potvrdilo aj v teste. Dievčatá s dlhšími prstenníkmi ako ukazovákmi skórovali vo verbálnej časti testu viac ako v matematike.

Atraktívna tvár

Ďalšia štúdia z roku 2011 publikovaná v časopise Proceedings od Roayl Society B naznačuje, že muži disponujúci kratším ukazovákom v porovnaní s prstenníkom môžu mať oveľa krajšiu tvár. Na to má vplyv hlavne už vyššie spomínaný testosterón a jeho výška hladiny počas tehotenstva, ktorá sa spája s atraktivitou tváre.

Riziko chorôb

Zdanlivo nepodstatná dĺžka prstov vypovedá aj o pravdepodobnosti výskytu niektorých chorôb, najmä rakoviny prostaty.

Pri preukazovaní tohto vplyvu výskumníci sledovali pomery dĺžok prstov u 1500 pacientov a 3000 zdravých mužov počas 15 rokov. Výskum preukázal, že muži, ktorí mali prstenník rovnako dlhý alebo dlhší ako ukazovák, mali zároveň aj o 33 % menšiu pravdepodobnosť ako muži s kratším ukazovákom, že im bude neskôr diagnostikovaná rakovina prostaty .

Na záver ešte jedna zaujímavosť. Štúdia z roku 2011 hovorí o tom, že muži i ženy s malým rozdielom medzi ukazovákom a prstenníkom budú pravdepodobne promiskuitní.