Mesiac rotuje okolo Zeme synchrónne s rotáciou okolo vlastnej osi, preto ho vždy vidíme iba z jednej strany. Čo sa teda skrýva na jeho odvrátenej strane, je pre nás záhadou.

V rokoch 1966 až 1967 skúmala povrch mesiaca družica menom Lunar Orbiter. Jej úlohou bolo čo možno najpodrobnejšie preskúmať mesačný povrch, aby sa mohlo určiť najlepšie miesto na pristátie lunárneho modulu Apollo 11. Na Zem však sonda okrem iného poslala veľmi zaujímavé snímky odvrátenej strany Mesiaca. Na fotkách sa totiž nachádzali aj také objekty, ktoré vyzerali akoby ich nevytvorila príroda. Najznámejším takýmto objektom bola „stavba“, ktorá dostala označenie Tower, čiže veža. Na zaslaných záberoch mal tento objekt výšku takmer 5 kilometrov. Na prvý pohľad sa síce môže zdať, že objekt je len vysokou skalou, avšak pri podrobnejšom skúmaní odborníci usúdili, že na horninu má táto veža až príliš zložitú geometrickú štruktúru a navyše jej povrch vyzerá, ako keby bol zo skla. Na základe týchto štúdií sa odborníci zhodli, že ak by bol objekt skutočne prírodného charakteru, popieral by všetky zákony erózie.

veza

Ak teda táto veža bola postavená umelo, naskytá sa otázka, kto ju vytvoril a na čo mala slúžiť. Záhadné fotografie, ktoré nasnímal Lunar Orbiter, boli pred očami verejnosti dlho a dobre ukryté. Na svetlo sveta ich priniesli až bývalí zamestnanci NASA. Americká vesmírna agentúra však oficiálne stanovisko nezverejnila a k predmetným fotografiám sa nikdy nevyjadrila. Pravdou je, že po povrchu mesiaca sa naposledy ľudská noha prechádzala ešte v roku 1972 a odvtedy všetky vesmírne agentúry o Mesiac stratili záujem. Podľa oficiálneho stanoviska agentúry NASA, sú za tým hlavne peniaze a tiež fakt, že na mesiaci už nie je čo skúmať… Ešte zvláštnejšie pôsobí informácia, že 9. októbra 2009 Američania povrch Mesiaca začali bombardovať. Oficiálnym dôvodom vraj bolo zistiť prítomnosť vody na mesačnom povrchu a dozvedieť sa viac o mesačných horninách. Ale prečo? Na Mesiaci predsa už nie je čo skúmať…

Začiatkom tohto roku si pre nás NASA pripravila prekvapenie a zverejnila video-snímku odvrátenej strany Mesiaca.

Odlišný je hlavne terén. Nie sú tu veľké tmavé škvrny, ktoré už milióny rokov tvoria kolorit nášho prirodzeného satelitu. Môžeme si všimnúť aj krátery po dopadoch rôznych kozmických telies. Spomínané objekty, ktoré na Zem zaslala v druhej polovici 20 storočia sonda Lunar Orbiter, však na nových snímkach absentujú. Odvrátená strana Mesiaca je preto naďalej pre mnohých ľudí, ale aj odborníkov, veľkou záhadou. Nikto totiž nevie, čo nám NASA o tejto tajomnej oblasti tají.

Foto: youtube