Sociálna poisťovňa sa na svojich stránkach hrdí tým, že je inštitúciou orientovanou na ľudí. Už z názvu, ktorý si osvojili, vyplýva, že je to podnik, ktorý sa má starať o ľudí v núdzi. Je to ale skutočne tak? 

Nedávno niektorým členom našej redakcie (a zrejme nie sme jediní) prišiel list určený predovšetkým pre drobných živnostníkov. V ňom nás táto úžasná inštitúcia informuje o tom, že nám vyrubila penále za každý deň z omeškaných platieb za posledné 4 roky. V praxi to znamená, že hoci si sociálne poistenie (ktoré vám je, mimochodom, pri ich prístupe na dve veci) riadne platíte, za každý mesiac, v ktorom ste ho neuhradili v presne stanovený deň, vám boli vyrubené penále. Koľké šťastie, plníte si síce svoju odvodovú povinnosť a kŕmite firmu, ktorej riaditeľ má príjem vyšší ako 4 500 €/mesačne, avšak mali ste tú drzosť neuhradiť poistné na deň presne. Komentovať, akým spôsobom si naopak sociálna poisťovňa plní svoje záväzky smerom k nám, je zbytočné.

soc poitovna

Zo všetkých perál vyberieme len pár. Ak napríklad poistné ako živnostník nezaplatíte včas niekoľko po sebe nasledujúcich mesiacov, nevzniká vám nárok na príspevok v práceneschopnosti. Obrovský problém je aj s plnením invalidného dôchodku. Ak ho totižto chcete poberať v plnej výške, musíte mať to „šťastie“, že budete chromý aspoň na 71 %. Milé je, že ak máte viac zdravotných problémov súčasne, sociálna poisťovňa bude dôchodok vymeriavať podľa toho najvážnejšieho. Čo v praxi znamená, že ak trpíte hoci aj stovkou rôznych zdravotných ťažkostí a ani jedna nepresahuje hranicu 71 %, máte jednoducho smolu. Za najväčšiu srandu však považujeme systém určený pre vymeriavanie dôchodkov. Táto bizarná inštitúcia totiž nevyrátava dôchodok zo sumy všetkých do nej vami vložených peňazí, ale z priemeru odvedených platieb. Takže ak by ste sa nebodaj ocitli v situácií, že ste nezamestnaný a rozhodnete sa dobrovoľne platiť soc. poistenie, de facto si tým znižujete dôchodok.

zlodej

Mimochodom, dámy a páni zo sociálnej poisťovne nestrácajú zmysel pre humor ani pri svojskom výklade zákonov. Na každé rozhodnutie (rovnako aj na v úvode spomínané vyrubené penále), je totiž možné podať odvolanie. V zákone č. 9/2010 Z.z.: § 13 stojí, že každá vaša sťažnosť by mala byť vybavená v lehote 60 dní. Avšak, sociálna poisťovňa môže lehotu prekročiť o ľubovoľný počet dní v prípade, že potrebuje „dôkladne preskúmať všetky uvedené námietky“. Bohu-žiaľ, podľa tejto logiky môže soc. poisťovňa vaše odvolanie skúmať celé roky a následne vám tie roky spočítať ako penále. Čudné praktiky používa aj v prípade, že sa dostanete na listinu dlžníkov. Títo smradi vám totiž dokážu poslať exekúciu ohromne rýchlo. Stačí, aby ste dlžili sumu vyššiu ako 3,32 €, nereagovali včas na ich výzvu a na dvere vám bude klopať exekútor. Miesto toho, aby plnili úlohu ochrancov a boli nápomocní tým, ktorí sa ocitli v stave núdze, vám veselo zablokujú účty, prípadne siahnu na majetok.

Nejeden z nás si pamätá na výpalníkov z 90. rokov, ale to boli proti pracovníkom sociálnej poisťovne amatéri. Ako svojho času povedal spisovateľ a novinár Gustáv Murín: „To, čo predvádzajú v Sociálnej poisťovni z našich odvodov platení úradníci, výkony tých amatérov hravo predčia. Pretože v Sociálnej poisťovni si zrejme každý paragraf dokážu prekrútiť na svoj obraz.“ Rokmi skutočne prestávame veriť, že je ešte možné sa tejto absurdite vzoprieť. Čo myslíte vy?

PS: Ak by ste si chceli trochu prilepšiť, kliknite sem: Ako sa stať “businessmanom”