Koniec apríla a začiatok mája sa už tradične nesie pod vplyvom osláv s názvom Turíce (niekde Rusadlá, Letnice), tie pokračujú v privolávaní jari, prebúdzaní života a plodnosti. Čo znamená tento názov a aké zvyky sú so sviatkom spojené?

Názov Turíce je odvodený od staroslovanskej obradnej masky „Turoňa“ predstavujúceho  kultové zviera tura, ktorý bol jedným zo základných symbolov plodnosti. Turoň sa preto často spája so sviatkami jari.

Na Turíce sa otvárajú studničky. Skončila zima, voda už nie je zamrznutá, začína prúdiť a tak bolo potrebné vyčistiť miesta, kde vyvierala. Keďže voda bola dôležitou súčasťou života, po jej prebudení si ju uctievali nielen vyčistením prostredia, ale aj darmi. Hovorí sa, že človek, ktorý otvorí aspoň jednu studničku, bude po celý rok zdravý a nebude ho bolieť hlava.

Okrem otvárania studničiek sa počas Turíc ozdobujú príbytky zeleňou – nosili sa dnu zelené konáriky, ktoré mali ochrannú funkciu. Rovnako sa proti zlým silám na poliach a lúkach práskalo bičom.

Taktiež sa Turíce spájajú s dnes stále udržiavanou tradíciou – stavania májov.

Máj prezradí vašu náklonnosť

Stavanie májov je na Slovensku vcelku obľúbenou folklórnou zábavou. Každoročne sa na námestiach či centrách obcí vztýčia vysoké stromy vyzdobené stužkami či fľaškami. Pritom sa spieva, tancuje. Viete však, čo tento starodávny zvyk symbolizoval?

Strom považovali naši predkovia za posvätný. Udržiavali si svoje háje, často volané aj svätoháje, kde boli mnohokrát ukrývané veľmi staré stromy a tie bolo treba hájiť – chrániť. Podobnosť slov háj a hájiť nie je náhodná. Symbol stromu nájdete napríklad aj v štátnom znaku (dvojkríž na trojvrší).

Máj bol vnímaný ako strom života, metafora na obnovujúcu sa jarnú prírodu. Mal čarovnú moc a na znak vďaky sa naň vešali obetné stužky. Staval sa jeden ústredný pre celú obec či mesto a množstvo osobných májov, ktoré mládenci postavili dievčatám, o ktoré mali záujem.

Samotný máj bol mužským prvkom, zastupoval mužskú pohlavnú silu a jeho vztýčenie bolo aktom prebudenia plodnosti. Na vrchol mája sa vešal venček (ako ženský prvok, symbol ženskej pohlavnej sily) a spojenie týchto dvoch prvkov znázorňovalo posvätné milovanie.

Po obrade sa dodnes koná veselica známa pod názvom majáles. Oslavuje sa hostinou, spevom a tancom ako svadba.

Romantika pod čerešňou

Pre mnohých je práve máj najkrajším mesiacom v roku. Vonku všetko kvitne, do nosa vchádza omamná vôňa orgovánu, vtáčiky spievajú, teplota je príjemná a človeku sa zdá všetko akési krajšie. Aj preto je toto snivé obdobie ideálne pre zaľúbených. K láske a zamilovanosti sa viaže aj nasledujúca milá tradícia. Na prvého mája je potrebné pobozkať svoju milovanú pod rozkvitnutou čerešňou. Vaša láska tak bude vraj trvalá. Kto nevyskúša, nedozvie sa, či to funguje. A aby nebolo romantiky málo, večer pod voňavou čerešňou jej môžete šepkať nehynúce verše K. H. Máchu:

Byl pozdní večer – první máj

večerný máj – byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj…

Autor: Jana Husárová