Páchať zlo a zabíjať ľudí v mene vlastného národa je pomerne ľahké a častokrát aj uvedomelí občania súhlasia s takouto formou násilia. Čo ale v prípade, že sa tieto násilnosti prenesú aj na vlastný národ? Nasledujúcich päť tyranov sa neštítilo útokov ani na vlastných ľudí, a to naozaj vo veľkom. Ktorí vodcovia boli teda tými najhoršími?

 

Mao Ce-tung

Mao Ce-tung

Pri moci: 1949 – 1976
Počet obetí: asi 65 miliónov

Podľa prieskumov verejnej mienky z roku 2013 si 85 % Číňanov myslí, že Maove zásluhy prevažujú nad jeho chybami.

Mao Ce-tungov strach z intelektuálov stál život viac ako 46 tisíc ľudí. K jeho najdesivejším a najkrvavejším činom však paradoxne patrí kolektivizácia poľnohospodárstva – tzv. veľký skok dopredu. Plán sa totiž opieral o klamné informácie o agrárnych výnosoch a navyše bol postavený na úplne devastujúcich rozhodnutiach, kvôli ktorým sa napríklad úrodné čajové plantáže zmenili na ryžové polia. Následkom toho bol najhorší ľuďmi vyvolaný hladomor v histórii, podľa odhadov zomrelo medzi rokmi 1959 a 1962 až 40 miliónov obyvateľov Činy. Napriek tomu sa Mao Ce-tung stal najospevovanejšou postavou čínskej komunistickej strany.

Josif Vissarionovič Stalin

Josif Vissarionovič Stalin

Pri moci: 1922–1952
Počet obetí: asi 20 miliónov

Dokonca i krátko pred smrťou stihol ešte Stalin vydať rozkaz k príprave ďalších pracovných táborov.

stalinPrečítajte si tiež:
Porovnanie najväčších netvorov v dejinách: Hitler vs. Stalin

 

Presného vyčíslenia Stalinových obetí sa pravdepodobne nikdy nedočkáme, ale to, čo je známe, je naozaj desivé. Najčastejšie udávaný počet sa pohybuje okolo 20 miliónov, najvyšší až okolo 60 miliónov! Keď medzi rokmi 1932 a 1934 vypukol v dôsledku vládnych opatrení hladomor, vyžiadal si až sedem miliónov obetí.

Behom tzv. veľkej čistky v rokoch 1936 – 1938 skončilo na popravisku 700 tisíc vedcov, učiteľov, politikov a aj bohatých statkárov. Pokiaľ ich nestihla smrť, putovali obvykle do gulagov rovnako ako ďalších minimálne osem miliónov obyvateľov zeme.

Pol Pot

Pol Pot

Pri moci: 1975 – 1979
Počet obetí: až 3 milióny

Pol Pota sa nakoniec začali báť aj samotní Červení Khméri. Preto ho zvrhli a odsúdili k domácemu väzeniu, v ktorom v roku 1998 zomrel.

Vodca Červených Khmérov a jeho prívrženci terorizovali Kambodžu „iba“ päť rokov, napriek tomu ich pričinením zomrela viac ako tretina populácie štátu. Khmérovia sa našli v svojráznej podobe komunizmu – rozhodli sa úplne zrušiť vzdelávanie, peniaze aj pokročilé technológie. V zemi sa začala agresívna kampaň potláčajúca všetky vrstvy obyvateľstva, ktoré by mohli byť pre režim nebezpečné. K smrti zastrelením na ulici stačilo naozaj málo – smiať sa, plakať alebo prejaviť akékoľvek emócie. Fatálne následky mohlo mať dokonca aj hovorenie cudzím jazykom.

Leopold II. Belgický

Leopold II. Belgický

Pri moci: 1865 – 1909
Počet obetí: 5 – 10 miliónov

Leopoldova tyrania dosiahla takých rozmerov, že kontrolu nad Kongom radšej prevzal samotný belgický štát.

Kráľ Leopold II. Belgický sa celý život pokúšal zaberať pre Belgicko kolónie v Afrike, ale obvykle narážal na najrôznejšie problémy. Koncom 19. storočia sa mu ale do osobného vlastníctva (nie pre Belgicko) podarilo získať africké územie o rozlohe viac ako dvoch miliónov kilometrov štvorcových.

V roku 1885 ho pomenoval Slobodný štát Kongo – a začal ho devastovať. Najprv krajinu celkom izoloval od okolitého sveta a potom ju úplne podriadil potrebám tamojšieho gumárenského priemyslu. Miestnych obyvateľov zotročil a prinútil ich obrábať plantáže. Rešpekt si vynucoval bitím, mučením a zabíjaním. Sekanie rúk a nôh bolo na dennom poriadku a dielo skazy dokonali masovo sa šíriace nemoci. Vyšetrovacia komisia belgického parlamentu koncom 19. storočia konštatovala, že jeho brutálnej nadvláde padlo za obeť 5 až 10 miliónov ľudí

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Pri moci: 1933 – 1945
Počet obetí: 192 000 nemeckých Židov, 288 000 ďalších nemeckých občanov

Hitlerovi výrazne pomohla k moci aj veľká hospodárska kríza na konci 20. rokov 20. storočia.

Čo sa týka vrážd vo vlastnej zemi, pôsobí Adolf Hitler v porovnaní s ostatnými vládcami takmer „skromne“. Pri skutočne veľkom vyhladzovaní sa totiž zameral na iné národy. Väčšinu jeho obetí v Nemecku tvorili tamojší Židia. Polovica ich stačila uniknúť za hranice ešte pred vypuknutím konfliktu, na ostatných však čakala smrť.

Ďalšími nepriateľmi tretej ríše sa stali nemeckí komunisti, homosexuáli a príslušníci politickej opozície. Desaťtisíce postihnutých ľudí padli za obeť tzv. rasovej hygiene, teda systematickému vyvražďovaniu hendikepovaných, ktoré začalo na Hitlerov tajný rozkaz v roku 1939 pod krycím názvom Akcia T4.

Zdroj: stoplusjednicka.cz