Roger Federer, hrajúca legenda športu gentlemanov, ako sa občas tenis nazýva. Čoskoro bude mať tridsaťpäť rokov, no stále je jeden z najlepších tenistov súčasnosti. Mnohí tvrdia, že je vôbec najlepším tenistom všetkých čias, čo sa na diaľku ťažko porovnáva. Čo však o ňom zrejme neviete? 1. Matka Rogera Federera pochádza z Juhoafrickej republiky
 2. Žena Rogera Federera sa volá Mirka a je Slovenka
 3. Roger má štyri deti, jeho žena mu porodila dvakrát dvojičky
 4. Roger hral v detstve futbal, basketbal i bedminton, napokon dostal prednosť tenis
 5. Ako 18-ročný vyhral juniorský Wimbledon
 6. Už ako 19-ročný bol hráčom top 100 a vyhral svoj prvý turnaj medzi mužmi
  rf04
 7. Roger vyhral v roku 2003 svoj prvý grandslam, bol ním Wimbledon, čo sa mu podarilo ako prvému Švajčiarovi vôbec
 8. V roku 2006 vyhral 12 turnajov, jeho celková bilancia v tom roku bola 92 výhier – 5 prehier
 9. V mladosti bol Federer vegetarián, mäso začal jesť ako 14-ročný
 10. Federer je aj ambasádor organizácie UNICEF
 11. Počas kariéry zarobil takmer 100 miliónov dolárov, celkový príjem vrátane reklám sa však odhaduje na viac ako trojnásobok tejto hodnoty
 12. Federer je rekordérom v počte vyhratých grandslamových turnajov, vyhral ich 17
  rf03
 13. Celkovo na okruhu vyhral 88 turnajov v dvojhre, 8 v štvorhre
 14. Dosiahol kariérny grandslam (vyhral všetky grandslamy), koncoročný turnaj majstrov, Davis cup i olympiádu (no tú len vo štvorhre)
 15. Po Federerovi je nazvaná ulica v nemeckom meste Halle, na ktorej sú tenisové kurty a na ktorej sa hráva tenisový turnaj
  rf01

Zdroj: ohfact.com | Foto: Facebook, ohfact.com

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČIL, PODPORTE HO:
Martin F
Chalan, ktorý vyrastal v byte oproti futbalovému štadiónu v meste so športovým duchom - v Dubnici nad Váhom. Milujem šport, najmä futbal, v telke nepohrdnem ani tenisom, basketbalom, hokejom ... a posledný rok som sa stal tak trochu závislý na šípkach. Život si taktiež neviem predstaviť bez rockovej/metalovej hudby. ... a samozrejme bez vtipov a srandy, ktorú veľmi nerád kazím a nemám problém si robiť ju ani sám zo seba