V dejinách sa objavilo mnoho psychopatov, sociopatov, zvrhlíkov alebo inak duševne narušených ľudí. História vie, našťastie, iba o minimálnom percente takýchto osôb. Sú to tí, ktorí sa počas svojho života dostali k moci a tú potom využili k vraždeniu a terorizovaniu. Tí, ktorí nedostali túto možnosť, si svoju úchylku zobrali do hrobu a dejiny na nich zabudli.

My sa pozrieme na 10 najväčších psychopatov v radoch nacistickej mašinérie. Išlo výhradne o členov organizácie SS a príbuzných jednotiek, ktoré sa priamo podieľali na genocídach nacistického režimu.

Klaus Barbie

barbie2

Vyslúšil si prezývku “Mäsiar z Lyonu”. Počas vojny bol hlavným veliteľom SS a nacistickej polície Gestapo v oblasti mesta Lyon. Preslávil sa hlavne svojou brutalitou a sadizmom voči väzňom, ale aj voči ostatnému obyvateľstvu oblasti. Zodpovedný je za smrť približne 4 000 ľudí a rovnako aj za deportácie francúzskych židovských detí do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Bierkenau. Po vojne utiekol do Argentíny a neskôr do Bolívie. Bolívijská vláda ho v roku 1983 vydala do Francúzska, kde bol odsúdený na doživotie. Zomrel v roku 1991 vo väzení v Lyone. Podobnosť jeho mena so slávnou bábikou je čisto náhodná.

Oskar Dirlewanger

dirlewanger_oskar_full

Bol dôstojníkom Waffen-SS. Po vypuknutí vojny dostal za úlohu vybudovať jednotku SS zloženú z odsúdených zločincov. Do jednotky boli naverbovaní väzni, ktorí si odpykávali tresty za menšie zločiny (pytliactvo alebo politické zločiny), ale tiež väzni s ťažkými zločinmi. Jednotka pod jeho velením pôsobila výhradne na východnom fronte. Preslávila sa svojou brutalitou. Podieľala sa na viacerých vojnových zločinoch, ako napríklad vražda obyvateľov obce Chatyň v Bielorusku (1943), kde boli všetci obyvatelia dediny vohnaní do stodoly a tá bola následne zapálená. Prežilo 7 detí a jeden dospelý. Jednotka pod jeho velením brutálne zasiahla aj pri potlačení Varšavského povstania alebo Slovenského národného povstania. Krátko po skončení vojny ho vojaci poľskej armády (Armia Krajowa) ubili na smrť v jednom zo zajateckých táborov.

Aribert Heim

heim

Lekár, pôvodom z Rakúska, sa neslávne preslávil svojimi lekárskymi experimentami, ktoré prevádzal na väzňoch v koncentračnom tábore Mauthausen. Tieto experimenty často realizoval bez narkózy. Zaujímal sa hlavne o srdce a celkový krvný a nervový systém ľudského tela. Obetiam vstrekoval priamo do sŕdc injekcie benzínu či iných látok a skúmal, ako na ne telo reaguje. Pre svoju brutalitu si vyslúžil prezývku “Doktor Smrť” alebo “Mäsiar z Mauthausenu”. Po vojne utiekol najprv do Uruguaja a neskôr do Egypta, kde sa skrýval až do svojej smrti v roku 1992.

Dieter Wisliceny

wisliceny

Dôstojník SS a jeden z výkonných organizátorov holokaustu. Ako poradca pre riešenie tzv. židovskej otázky v Európe pôsobil vo viacerých štátoch, kde komplexne pripravoval likvidáciu miestnych Židov. Pôsobil najprv v Nemecku a počas vojny v Protektoráte Čechy a Morava, na Slovensku, v Grécku a v Maďarsku. Známy je jeho výrok po príchode na Slovensko: “Zbavím Židov všetkých občianskych a ľudských práv a vznikne z toho problém, ktorý bude možné riešiť iba deportáciami”. V roku 1942 sa tak podieľal na deportácii viac ako 50 000 slovenských Židov do vyhladzovacích táborov. Po skončení vojny bol v roku 1948 v Bratislave odsúdený na trest smrti obesením.

Rudolf Höss

hoss

Vrchný veliteľ vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Bierkenau. Túto funkciu zastával v rokoch 1940 – 1943. Preslávil sa ako najbrutálnejší veliteľ tábora. Počas jeho velenia boli v tábore zdokonaľované praktiky priemyselného vraždenia. Pre zvýšenie efektivity vraždenia nechal vybudovať viacero komplexov krematórií s plynovými komorami a takisto sa na jeho príkaz začal k vraždeniu používať neslávne známy Cyklon B. Po skončení vojny počas Norimberského procesu priznal zodpovednosť za niekoľko miliónov obetí, ktoré boli zavraždené alebo zahynuli v dôsledku nehumánneho zaobchádzania v tábore smrti pod jeho velením. Následne bol vydaný do Poľska, kde bol odsúdený na trest smrti. Trest smrti obesením bol vykonaný v tábore Auschwitz I v roku 1947. Rudolf Höss svoje činy nikdy neoľutoval.

Josef Mengele

mengele

Nebol to jediný lekár v tábore Auschwitz-Bierkenau a ani vrchý doktor tohto tábora. Stal sa však medzi väzňami najznámejším a najobávanejším lekárom spomedzi všetkých. Vyslúžil si prezývku “Anjel smrti”. Zúčastňoval sa selekcií na hlavnej rampe a tým priamo rozhodoval o tom, kto prežil a kto bol poslaný priamo do plynovej komory. Svoju “slávu” si vyslúžil aj vďaka tomu, že jeho experimenty sa prevažne orientovali na deti a ženy. Najviac ho fascinovali dvojičky alebo liliputáni a práve na týchto “vzorkách” prevádzal tie najbrutálnejšie experimenty často bez použitia narkózy (amputácie, vzájomné zošívanie nervového a krvného obehu, vražda kvôli pitve, a pod.). Preslávil sa i tým, že k niektorým svojim obetiam sa choval úplne milo, navštevoval ich pri lôžku, nosil im sladkosti, atď. a to až do momentu, kým mu ich nepriniesli na operačný stôl. Po vojne utiekol do Paraguaya, kde bol vypátraný lovcami nacistov z organizácie Simona Wiesenthala. Podarilo sa mu utiecť do Brazílie, kde v roku 1979 zomrel.

Adolf Eichmann

adolf-eichmann

Jeden z vrchných výkonných dôstojníkov, ktorý mal na starosti deportácie a vyhladzovanie Židov a ostatných etník z území okupovaných nacistami. Pod jeho velenie podliehali poradcovia, akými bol aj D. Wisliceny. Eichmann sa preslávil brutalitou a nekompromisnosťou v riešení holokaustu. Po aplikovaní vražedného plynu Cyklon B, na ktorého vývoj osobne dohliadal, sa vražedná mašinéria rozbehla naplno. Eichmann prikazoval vraždiť hlavne židovské deti, a to okamžite, ako transport zastaví vo vyhladzovacom tábore. Po vojne utiekol a pod falošným menom sa skrýval najprv v Nemecku a neskôr v Argentíne. Tam ho vypátrali agenti izraelskej tajnej služby Mosad, ktorí ho dopravili do Izraela, kde bol v roku 1962 odsúdený na trest smrti a popravený. Ide o doteraz jediný vykonaný trest smrti, ktorý bol vynesený občianskym súdom v dejinách štátu Izrael.

Reinhard Heydrich

heydrich

Vrchní veliteľ Hlavného úradu ríšskej bezpečnosti (RSHA) nesie zodpovednosť za teror a vraždy v celej Európe. Podieľal sa na formovaní špeciálnych jednotiek tzv. Einsatzgruppen, ktoré na východnom fronte zavraždili viac ako 1,4 milióna civilného obyvateľstva. Bol jedným z hlavných architektov holokaustu, vyhladzovacích táborov a nacistických genocíd. Zastával tiež post ríšskeho protektora v Protektoráte Čechy a Morava. Tam si vyslúžil prezývku “Pražský kat”. Obdobie teroru u našich západných susedov počas jeho pôsobenia sa nazýva “Heydrichiáda”. Bol zavraždený počas anentátu (operácia Anthropoid) v roku 1942, ktorý spáchali československí parašutisti Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Odvetou za atentát bolo vypálenie a vyvraždenie obcí Lidice a Ležáky. V budúcom roku príde do kín film o atentáte na tohto nechuťáka nazvaný Antrhropoid, o čom sme vás informovali aj na ManMagazin.sk.

Ernst Karltenbrunner

kaltenbrunner

Po atentáte na R. Heydricha ho nahradil vo všetkých jeho postoch. Zodpovednosť za zverstvá jednotlivých úradov a jednotiek od roku 1942 padá na jeho hlavu. Spolu s Heydrichom sa zúčastnil konferencie vo Wannsee, kde sa definitívne rozhodlo o konečnom riešení židovskej otázky v Európe. Nesie podstatný podiel viny na vyvražďovaní Židov a ostatných národností počas holokaustu. Po vojne bol zatknutý americkými jednotkami. Postavený pred medzinárodný súdny tribunál v Norimbergu, kde bol odsúdený na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.

Heinrich Himmler

Heinrich-Himmler

Jeden z najmocnejších mužov Tretej ríše a blízky spolupracovník Adolfa Hitlera. Bol vrchným veliteľom SS a všetkých jednotiek, ktoré podliehali tomuto úradu. Neskôr sa stal aj ministrom vnútra či veliteľom záložnej armády. Himmler bol autorom alebo spoluautorom väčšiny plánov na totálnu likvidáciu nepohodlných národností a rás, ktoré nacisti považovali za menejcenné. Nesie priamu zodpovednosť za priemyselné vyvražďovanie vo vyhladzovacích táboroch, ale aj mimo nich, ktoré si vyžiadalo milióny obetí. Na konci vojny padol do amerického zajatia, kde počas lekárskej prehliadky prekusol kapslu kyanidu. Smrť nastala takmer okamžite. Generál Dempsey (vrchný veliteľ jednotky, ktorej sa Himmler vzdal) prikázal mužom pod velením majora Whittakera pochovať telo na neoznačenom mieste vojenského cvičiska.